ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

راهنمای مشارکت در پروژه های سازمانی

مترجمین عزیز در به روز رسانی جدید ترنسیس قسمتی با نام پروژه های سازمانی به صفحه مترجمینی که با در پروژه های سازمانی همکاری می کنند، اضافه شده است.


پروژه های سازمانی مناقصه ای نیستند

دیگر نحوه مشارکت در پروژه های سازمانی به صورت مناقصه ای نیست و هر مترجمی که بر روی دکمه "ترجمه می کنم" کلیک کند مترجم آن پروژه محسوب شده و امکان انصراف از آن را ندارد. پس از اعلام آمادگی یک مترجم، سفارش از پنل سایر مترجمان حذف خواهد شد.


قیمت دهی در پروژه های سازمانی

در پروژه های سازمانی دیگر نیازی به قیمت گذاری نیست و قیمت یک پروژه بر مبنای تعداد کلمات پروژه و عددی که با مترجم توافق شده است در پنل قابل مشاهده است.


قیمت پروژه سازمانی همان دستمزد خالص مترجم است

هنگامی که یک پروژه سازمانی ایجاد می شود قیمتی که در آن مشخص شده است همان قیمت خالص دریافتی شماست و دیگر سهم ترنسیس در این عدد لحاظ نشده است. لطفا به این نکته دقت داشته باشید.


تعهد به زمان بسیار مهم است

با توجه به اینکه دیگر فضای مناقصه ای نیست هر مترجم می تواند به هر تعدادی که توانایی انجام آن را دارد ترجمه انجام دهد به شرطی که کیفیت ترجمه تحت تأثیر قرار نگرفته و ترجمه نیز در زمان مشخص شده تحویل شود. چنانچه مترجمی از بیش از 1 بار از زمان مشخص شده تخطی کرده و یا کیفیت ترجمه اش از حد تعریف شده پایین تر باشد از لیست مترجمین پروژه های سازمانی حذف می شود


مشارکت در تأمین محتوا

در برخی پروژه ها نیاز است تا مترجمین تأمین محتوا را از منابع مشخصی انجام دهند که پیش تر با آنها هماهنگ شده است، لذا مترجمین می بایست به صورت منظم و روزانه و با توجه به توافقی که با آنها صورت گرفته است مقاله ها یا ویدئوهای مرتبط را با جستجو در اینترنت تأمین کنند در غیر اینصورت، به دلیل عدم تضییغ حقوق سایر مترجمان از لیست مترجمین پروژه های سازمانی حذف خواهند شد.


با ما گفتگو کنید