پروژه های سازمانی

تمام پروژه ها در ترنسیس به صورت مناقصه ای ثبت نمی شوند، برخی کارفرماها به دلایل مختلف از جمله کیفیت بالاتر، تضمین قوی تر و سرعت بیشتر پروژه های خود را به صورت غیر مناقصه ای ثبت می کنند. این پروژه ها در بخش سازمانی ترنسیس ثبت خواهند شد و تنها مترجمینی به آنها دسترسی خواهند داشت که ترنسیس انتخاب کرده باشد.

نحوه حضور یک مترجم در بخش سازمانی بستگی به سطح مترجم در آزمون، نظر تیم ارزیابی و میزان رضایت کارفرمایان وی در پروژه های انجام شده در بخش مناقصه ای دارد. ترنسیس با رصد مستمر پروژه های مناقصه ای همواره بهترین مترجمین را انتخاب و وارد بخش سازمانی می کند.

شاید این سوال پیش بیاید که مزیت بخش سازمانی چیست ؟ ادامه مطلب شما را با این مزایا آشنا خواهد کرد.


فضای مناقصه ای وجود ندارد

شاید یکی از مهمترین چالشهای مترجمین در بخش سازمانی این باشد که چرا پیشنهاد آنها پذیرفته نمی شود! در بخش سازمانی دیگر خبری از فضای مناقصه نیست و هر پروژه ای که در پنل مترجم قرار بگیرد می تواند انتخاب کند و انجام دهد.


قیمت ها خالص و مشخص شده هستند

قیمت دهی رقابتی همواره یکی از چالشهای مترجمین برای فعالیت در بخش مناقصه ای ترنسیس است اما در بخش سازمانی دستمزد خالص هر مترجم توسط تیم ترنسیس مشخص شده و مترجم می تواند با خیال راحت در این قسمت فعالیت کند.


همکاری مستمر

در بخش سازمانی همواره کار برای انجام وجود دارد، لذا مترجمین دیگر دغدغه نبود پروژه برای انجام کار ترجمه را نخواهند داشت.


افزایش درآمد

چنانچه ترجمه های مترجم هم از نظر کارفرما و هم از نظر تیم ارزیابی ترنسیس استانداردهای لازم را داشته باشد حق الزحمه وی به صورت تدریجی در بخش سازمانی افزایش خواهد یافت.با ما گفتگو کنید