مترجم­ ها، چه درحال ترجمه­ ی اسناد فنی یا چه یک سوگندنامه، معمولا باید با شش سطح مختلف پرزحمت در کارشان سروکار داشته باشند. این مشکلات شامل: مشکلات معنایی واژگانی؛ دستور زبان؛ نحو؛ بلاغت؛ و مشکلات کاربردی و فرهنگی، می­ شوند. جدای این­ ها، مسائل اجرایی، مشکلات مربوط به رایانه و استرس (تنش) و … نیز در ترجمه موثر می باشد.

مشکلات معنایی واژگانی
مشکلات معنایی واژگانی می­توانند با همفکری دیکشنری ­ها (فرهنگ لغت)، واژه ­نامه ­ها، بانک­های اصطلاحات تخصصی و کارشناسان، حل شوند. این مشکلات شامل جایگزین­ های اصلاحات تخصصی، واژه­ های جدید، فاصله­ های معنایی، واژه­ های مترادف و متضاد وابسته به زمینه (که بر واحدهای چندمعنایی اثر می­گذارد: واژه­ های مترادف و متضاد تنها بر یک برداشت هدف­گذاری شده ­اند که به زمینه، برای تعیین اینکه کدام معنا درست است، بستگی دارد)، وابستگی معنایی (یک شیوه ­ی سازگاری که با شناسایی ویژگی ­های معنایی مشترک در دو یا چند شرایط، کار می­کند) و شبکه­ های واژگانی، می­ شوند.

800x600_translate

مشکلات دستور زبان
مشکلات دستور زبان، برای مثال، شامل پرسش­ های زمان بندی، نمودینگی (نمود به این اشاره می­کند که فرآیند یا حالتی که توسط فعل از نقطه نظر گسترشش بیان شده، همانطور در مقابل زمان خودش، چگونه نمایش داده شده است)، ضمایر، و اینکه آیا ضمیر فاعلی را آشکار کنیم یا خیر.

مشکلات نحوی
مشکلات نحوی (جمله­ شناسی) ترجمه ممکن است از قرینه­ های نحوی، راستای فعل مجهول، کانون (از نقطه نظری که یک روایت سازمان یافته است)، یا حتی آرایه­ های ادبی بلاغی، مانند برگردانی (وارونگونی نظم طبیعی گفتار) یا یک ارجاع (تکرار یک واژه یا بخش در آغاز یک خط یا یک عبارت)، سرچشمه بگیرند.

حتما بخوانید:
چگونه یک مترجم حرفه ای شویم؟

dictionary

مشکلات بلاغی
مشکلات بلاغی(زیباشناسی سخن) به شناسایی و بازآفرینی آرایه­ های ادبی معنوی (قیاس، استعاره، کنایه، بخش­گویی (مجاز مُرسَل)، تناقض ظاهری (بیان نقیضی یا استعاره عنادیه)، متناقض ­نما (پارادوکس) و غیره.) و طرز بیان مربوط هستند.

مشکلات کاربردی: مثالی از یک ترجمه­ی مربوط به بازاریابی
مشکلات کاربردی با تفاوت در حالت­های رسمی (فرمال) و غیررسمی (اینفرمال) اشاره با استفاده از «تو»، درست مانند عبارات اصطلاحی، نقل قول­ ها، آیرونی (گوشه ­وکنایه)، شوخ­ طبعی و طعنه، برمی­خیزند. این سختی­ ها می­توانند همچنین چالش­ های دیگری رادر ترجمه شامل شوند؛ برای مثال، در ترجمه ­ی یک متن بازاریابی از انگلیسی به فرانسوی، مخصوصا با ترجمه­ ی ضمیر شخصی «تو». مترجم باید تصمیم بگیرد که کدام یک از اشکال رسمی یا غیررسمی «تو» مناسب­ تر است (استفاده از تو یا شما)، تصمیمی که همیشه معلوم نیست.

translate

مسائل فرهنگی: مثالی از یک ترجمه­ی مربوط به امورمالی
مسائل فرهنگی درکل ممکن است از تفاوت­ های میان مراجع (مآخذ) فرهنگی، مانند نام غذاها، جشن­ها و معانی ضمنی فرهنگی، برخیزد. مترجم از محلی کردن زبان برای تطبیق درست ترجمه با فرهنگ موردنظر استفاده خواهد کرد. یک مثال بسیار ساده، ترجمه­ا­ی مربوط به امورمالی است که شامل تاریخ­ گذاری­ ها می­شود. اگر متن به انگلیسی است، بسیار محتمل است، اما نه کاملا قطعی، که 05/06/2015 معنی 5 ژوئن، خواهد داشت. هرچند، همانطورکه همه می­دانند، همین شکل تاریخ­ گذاری در زبان دیگر به 6 مِی، اشاره می­کند.