راستش موقع نوشتن این مطلب در تمام مدت حس می‌کردم این سوژه و موضوع برای کسی جذابیت نداشته باشد. چرا باید کسی بداند مفهوم واقعی ترجمه چیست ؟ الان کی…