خانه بایگانی برچسب: ترجمه نامه اداری

بایگانی برچسب: ترجمه نامه اداری

ترجمه نامه اداری

ترجمه نامه اداری یا نوشتن آن بسیار مهم است، لطفا مثل دونالد ترامپ نامه ننویسید!

ترجمه نامه اداری و نوشتن آن در مراودات بین المللی بسیار بسیار مهم است و همواره توصیه می شود که این کار را به افراد متخصص بسپارید. در همین راستا به تازه گی گاف جدیدی از رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. غلط گیری نامۀ دونالد ترامپ به کیم ­جونگ ­اون، رهبر کرۀ شمالی، در سرتاسر فضای مجازی به اشتراک …