ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حذف پروژه

پروژه هایی که هنوز مترجمی برای آن انتخاب نشده است امکان حذف دارند اما پروژه هایی که شروع شده اند و مترجم در حال ترجمه متن است دیگر امکان حذف ندارند.


برای حذف یک پروژه می توانید در صفحه داشبورد با استفاده از آیکون که در بخش مربوط به پروژه وجود دارد اقدام به حذف نمایید.
و یا همینطور می توانید وارد صفحه پروژه شوید و با کلیک بر روی لینک "حذف پروژه"، آن را حذف کنید.


با ما گفتگو کنید