ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

جستجو بین مترجمان

س از اینکه پروژه ترجمه خود را ایجاد کردید ترنسیس به مترجمان واجد شرایط اطلاع رسانی می کند تا پیشنهاد خود را بر روی پروژه ایجاد کنند، با اینحال شما نیز می توانید در بین مترجمان جستجو کنید تا شاید خود شما بتوانید مترجم مورد نظر خود را پیدا کنید و پس از اینکه مترجمی نظر شما را جلب کرد شخصا از وی دعوت کنید تا بر روی پروژه شما پیشنهاد بگذارد.


برای جستجوی مترجم وارد پنل کاربری شوید، از منوی کناری " مترجمها > لیست مترجمها " را انتخاب کرده و وارد صحفه لیست مترجمها شوید.


در این قسمت هم می توانید بر مبنای زبان و زمینه مترجمها را فیلتر کنید و هم نام مترجمها را جستجو کنید.


با ما گفتگو کنید