ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پرداخت مرحله ای

1. برای فازبندی کردن پروژه پس از انتخاب یکی از پشنهادات، روی دکمه تایید و پرداخت کلیک کنید.2. در این مرحله تیک گزینه پرداخت مرحله ای را فعال نمایید. پس از آن باید تعداد مراحل پرداخت و مبالغ مدنظر برای واریز در هر مرحله را تعیین کنید. توجه داشته باشید که پرداخت مرحله اول نباید کمتر از 30 درصد عدد توافق شده باشد. همچنین اعداد باید بر مبنای واحد تومان ثبت شوند و جمع مبالغ تعیین شده نیز باید با عدد اعلام شده از سمت مترجم برابر باشد.
پس از رعایت موارد فوق می توانید بر روی دکمه ثبت و ارسال کلیک کنید.
3. در این مرحله باید به انتظار بنشینید تا مترجم شرایط شما را بررسی کند. پس از ارسال پیشنهاد، مترجم دو ساعت زمان دارد تا شرایط شما را بررسی نموده و اعلام نظر نماید. مترجم می تواند پیشنهاد شما را رد یا قبول کند.4. پس از اعلام موافقت مترجم، کارفرما دو ساعت زمان دارد تا هزینه فاز اول پروژه را واریز کند و نزد ترنسیس به امانت بگذارد.


5. اکنون پرداخت مرحله اول انجام شده است. حال باید تا زمان ارسال فایل از سمت مترجم به انتظار بنشینید. پس از دریافت فایل مرحله اول در صورتی که کیفیت ترجمه مورد تایید شما بود، باید مرحله بعدی را پرداخت کنید تا پروژه با همین روند به اتمام برسد. توجه داشته باشید پس از ارسال فایل ترجمه در هر مرحله؛ روزشمار پروژه متوقف می شود تا کارفرما کیفیت فایل را مورد بررسی قرار دهد.

پس از تایید کارفرما و واریز وجه مرحله بعد، روزشمار مجددا به راه می افتد

با ما گفتگو کنید