ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ایجاد پیشنهاد بر روی پروژه

1. پس از ثبت یک پروژه جدید در داشبورد شما، متناسب با شیوه اطلاع رسانی که انتخاب کرده اید برای شما پیامک یا ایمیل ارسال می شود.
با مراجعه به پنل کاربری خود می توانید پروژه جدید را مشاهده و نسبت به مشارکت در آن مناقصه اقدام نمایید.
2. پس از کلیک بر روی دکمه مشخص شده می توانید فایل پروژه، موضوع، توضیحات و زمان انجام پروژه را مورد بررسی قرار بدهید. در صورت تمایل و تصمیم برای مشارکت در مناقصه ای پروژه می بایست ابتدا پاراگراف نمونه ای کارفرما معین کرده است ترجمه کنید. سپس نوبت به ثبت قیمت و زمان لازم برای انجام پروژه است. پس از تکمیل تمام این موارد بر روی آیکون ارسال پیشنهاد کلیک کنید.

3. پس از ثبت پیشنهاد خود باید به انتظار بنشینید تا کارفرما ارزیابی لازم را از پیشنهادات دریافتی داشته باشد. در صورتی که پیشنهاد شما مورد قبول او قرار بگیرد، به شما اطلاع رسانی خواهد شد.با ما گفتگو کنید