حذف پیشنهاد از روی پروژه

چنانچه به هر دلیلی مترجم تصمیم به حذف پیشنهادات خود بگیرد با کلیک بر روی آیکون سطل زباله، پیشنهاد از روی پروژه حذف می گردد.