ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی چیست ؟

اصولا ترجمه تخصصی به نوعی از ترجمه گفته می شود که در محتوای آن از عبارات و مفاهیم تخصصی در یک حوزه خاص (مثلا پزشکی) استفاده شده است و این امر مستقل از این است که ترجمه تخصصی مقاله شما از زبان انگلیسی به فارسی باشد یا از زبان فارسی به انگلیسی و یا هر زبان دیگر.

ترجمه متون تخصصی پیچیده تر از ترجمه متون عمومی است زیرا مترجم می بایست به حوزه تخصصی مربوطه اشراف کاملی داشته و یا حداقل تکنیکهای لازم برای درک مفاهیم تخصصی آن را بلد باشد. بیشترین حجم ترجمه تخصصی مربوط به ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی است.


چه کسی می تواند ترجمه تخصصی را انجام دهد؟

به طور کلی می توان گفت دو دسته از افراد این توانایی را دارند که ترجمه متون تخصصی را انجام دهند:

دسته اول افرادی هستند که در وهله اول تحصیلاتشان در همان حوزه ای است که متون تخصصی قرار دارد (مثلا مهندس عمران برای مقاله یا متون تخصصی مرتبط با عمران) و در وهله دوم مسلط به زبان انگلیسی هستند.

دسته دوم افرادی هستند که اولا تحصیلکرده رشته مترجمی بوده و در ثانی به تکنیکهای درک مفاهیم تخصصی مسلط باشند. این افراد با آنکه تحصیلاتشان با مقاله تخصصی مرتبط نیست اما روشهایی را مهارت دارند که هر زمان به یک اصطلاح تخصصی برخوردند بتوانند معنای دقیق آن را در حوزه تخصصی مورد نظر پیدا کنند. استفاده از اینترنت و تحقیق در مورد اصطلاح تخصصی مربوطه یا استفاده از دیکشنری تخصصی حوزه مورد نظر برخی از این روشها هستند.


بهترین کیفیت در ترجمه متون تخصصی چگونه حاصل می شود؟

با تلفیق مترجمینی که در فوق معرفی شدند می تواند بهترین کیفیت ترجمه را ارائه داد به این صورت که ابتدا ترجمه متون تخصصی توسط یک متخصص تحصیلکرده در حوزه های مرتبط با رشته مترجمی انجام شده، سپس مترجمی که تحصیلاتش مرتبط با حوزه تخصصی مقاله ترجمه است آن را بازخوانی نماید، به این صورت می توان مطمئن شد که متن ترجمه شده هم نثر زیبابی دارد و هم مفاهیم تخصصی در آن به درستی ترجمه شده است.


تلاش ما در ترنسیس همواره این است که با معرفی بهترین مترجمها بالاترین کیفیت را با کمترین هزینه ترجمه برای ترجمه متون تخصصی شما ارائه کنیم.

چنانچه نیاز به ترجمه تخصصی مقاله، کتاب، ویدئو و یا هر محتوای دیگری دارید کافیست یک بار ترنسیس را امتحان کنید.

نیاز به ترجمه مقاله یا متن دارید؟