رضا شیرزاد کانسبی

مترجم حرفه‌ای در زمینه علوم اجتماعی و علوم سیاسی

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

کارشناس ارشد زبان انگلیسی
4 سال سابقه کار
انجام بیش از ۴۵۰ پروژه ترجمه موفق در زمینه‌های مختلف
زمینه‌های تخصص:
عمومی-علوم سیاسی-هنری و فرهنگی-ادبیات و زبانشناسی-علوم اجتماعی-مهندسی کامپیوتر و IT-داستان و رمان-دینی-پزشکی و دندانپزشکی-روان شناسی-فلسفی-اقتصادی-مهندسی برق و الکترونیک و ...
همه زمینه‌ها به غیر از حقوق و فقه اسلامی

تخصص در موارد زیر:
۱) ویرایش فنی و زبانی متون انگلیسی (برطرف نمودن همه اشکالات گرامری و نگارشی)
۲) بازنویسی (پارافریز) متون انگلیسی با کمترین میزان تشابه با متن اصلی (میزان تشابه ۱ تا ۲ درصد)

8.6 از 10
8.6 از 10
 • 100
  ترجمه انجام داده
 • 100
  ترجمه موفق
 • 0
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 53%
راضی 34%
متوسط 8%
ناراضی 4%
کیفیت ترجمه:
8.4 از 10
تحویل به موقع:
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8.8 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مدیریت - 43219
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
43219
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/10/15
عنوان پروژه:
ترجمه شماره 2
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
41940
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
مقاله
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی مکانیک
ش سفارش:
27614
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
مقاله مروری در زمینه خنک کاری
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی مکانیک
ش سفارش:
27566
راضی
کیفیت ترجمه:
7 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی مکانیک - 27527
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی مکانیک
ش سفارش:
27527
راضی
کیفیت ترجمه:
7 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
1398/10/02
عنوان پروژه:
ترجمه شماره یک 11 سفحه ای
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
41941
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/10/01
عنوان پروژه:
An Innovative Time-Cost-Quality Tradeoff Modeling of Building Construction Project Based on Resource Allocation
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
42038
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مدیریت - 41668
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
41668
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
5 از 10
رعایت اصول نگارشی:
4 از 10
عنوان پروژه:
استفاده از بازی دیجیتال در آموزش
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
27989
ناراضی
کیفیت ترجمه:
2 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
1 از 10
عنوان پروژه:
Finite-amplitude inhomogeneous plane waves in a deformed Mooney-Rivlin material
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی مکانیک
ش سفارش:
23444
متوسط
کیفیت ترجمه:
5 از 10
تحویل به موقع:
8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
5 از 10
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی مکانیک
متن اصلی:

He proposed that the deformation of the shear layer implies the presence of vorticity aligned in the transversal direction, which, when added to the clas- sical spanwise component of vorticity (KH vortex) in the two-dimensional cores, suggests the longitudinal (streamwise) vortices

متن ترجمه شده:

او نشان داد که تغییر شکل لایه برشی نشان‌دهنده وجود واتایی در راستای جهت متقاطع است، که وقتی به مولفه‌های کلاسیک در راستای دهانه واتایی (گردابه KH) در هسته‌های دوبعدی اضافه شد، گردابه‌های طولی (در راستای جریان) را نشان می‌دهد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

In the annals of American history, probably no battle has achieved such a legendary status, or has been so misrepresented as the Battle of Little Big Horn. The basic facts are simple. On 1876, George Armstrong Custer, Commander of the 7th Cav- alry, led 655 Indian fighters into the Black Hills of the Dakotas. Their mission was to seek out and kill or capture the Sioux, Cheyenne, and Arapaho responsible for the Battle of Rosebud Creek five days earlier.

متن ترجمه شده:

در تاریخ وقایع آمریکا، احتمالاً هیچ جنگی به اندازه جنگ لیتل بیگ هورن به چنین جایگاه افسانه‌ای دست نیافته و وارونه جلوه داده نشده است. حقایق اصلی ساده هستند. در سال ۱۸۷۶ جورج آرمسترانگ کاستر، فرمانده سواره‌نظام هفتم، تعداد ۶۵۵ جنگجوی سرخپوست را به سمت تپه‌های سیاه داکوتا هدایت کرد. ماموریت آن‌ها جستجو و کشتن یا دستگیری سیوکس، چین و آراپاهو بود که پنج روز قبل مسئول به راه انداختن جنگ روزباد کریک (نهر شکوفه رز) بودند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The association of MADM is with problems where alternatives are predetermined and when the model cannot be
stated in mathematical equations. The association of MODM methods is with problems where alternatives are nonpredetermined
and the aim of the problem is to identify the best alternative by considering a set of well-defined
criteria’s. However, the use of terms MADM and MCDM are to indicate the identical class of models and are
confused in practice

متن ترجمه شده:

ارتباط MADM با مسائلی است که در آن جایگزین‌ها از پیش تعیین‌شده هستند و زمانی که مدل نمی‌تواند بصورت معادلات ریاضی بیان شود. ارتباط روش‌های MODM با مسائلی است که در آن جایگزین‌ها از پیش تعیین‌شده نیستند و هدف از مسئله شناسایی بهترین جایگزین با در نظر گرفتن مجموعه‎ای از معیارهای به خوبی تعریف‌شده می‌باشد. با این حال استفاده از عبارات MODM و MCDM برای نشان دادن رده یکسان مدل‌ها بوده و در عمل اشتباه است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less.
How do you know if you've over-fertilized your plant?
Look for these symptoms:
• Scorched edges or brown spots on leaves
• Misshaped leaves
• Wilting leaves
• White crust on the surface of the potting mix

متن ترجمه شده:

واقعیت این است که بیشتر گیاهان بیشتر از ازدیاد کود رنج میبرند تا فقدان آن. ازدیاد کود میتواند باعث سوختن ریشه‌ها و برگ‌ها شود. زمانی که شک داشتید از کود کمتری استفاده کنید.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

The timestepping FEM is used to simulate the PMSM system, which integrates the electromagnetic field analysis of the motor prototype and the control algorithm of the drive system. A two-dimensional (2-D) transient FEM model is built for a 15 kW PMSM in ANSYS Maxwell, and a vector control circuit model is set up in ANSYS Simplorer.

متن ترجمه شده:

fem گام زمانی برای شبیه‌سازی سیستم موتور سنکرون مغناطیس دائم مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل میدان الکترومغناطیسی نمونه موتور و الگوریتم کنترل سیستم درایو (رانشگر) را با هم ترکیب می‌کند. یک مدل MEF دوبعدی گذرا برای یک موتور سنکرون مغناطیس ۱۵ کیلوواتی در ansys ماکسول ساخته شده‌است و یک مدل مدار کنترل برداری در نرم‌افزار ansys تنظیم شده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

Instead of evaluating the fitness of the individual in the whole training dataset, our approach consists in selecting n random segments
{s1 , s2 ,...,sn} ∈S from the whole training dataset S and calculating the fitness on each of the segments. Assuming Ii is an individual s in the population of solutions, and f is the fitness of the individual

متن ترجمه شده:

به جای ارزیابی شایستگی (تناسب) فرد در کل مجموعه داده‌ها، رویکرد ما شامل انتخاب n بخش تصادفی است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

When the relay at bus A detects a fault in its local zone2 and at the same time the relay at bus B detects the fault in its local zone 2, this means that the fault is inside the protected line. On the other hand, if zone 2 of relay at bus A detects the fault and relay at bus B or at bus C does not detect this fault, this means that the fault is outside the protected line

متن ترجمه شده:

هنگامی که رله در باس A خرابی را در منطقه محلی خود تشخیص می‌دهد و در همان زمان رله در باس B، خرابی در منطقه محلی ۲ را تشخیص می‌دهد، این به این معنی است که خرابی در خط محافظت‌شده است. از سوی دیگر، اگر منطقه ۲ رله در باس A خرابی و رله در باس B را تشخیص دهد یا در باس C این خرابی را تشخیص ندهد، این به این معنی است که خرابی خارج از خط محافظت‌شده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

If not for a couple of inches, it would have been another story. On the pitch before the third strike, Lazzeri drove one into the left field seats, a sure grand slam that hooked foul at the last second. It was enough to give you apoplexy. Alexander hung in there through the eighth and ninth to nail down the win, and to top it off,

متن ترجمه شده:

اگه بخاطر آن چند اینچ نبود الان اوضاع به کلی فرق میکرد (داستان طور دیگری میشد). بهنگام پرتاب قبل از زدن سومین توپ، لازری توپ را به سمت صندلی‌های سمت چپ میدان برد، پرتابی که قطعا گل میشد در آخرین ثانیه بازی خطا گرفته شد. همین موضوع کافیست تا یک سکته ناقص به آدم دست بدهد. الکساندر چند لحظه بین خطوط 8 و 9 ایستاد تا گل پیروزی را به ثمر برساند و یک صحنه به یادماندنی خلق کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

Multicastingisausefulnetworkserviceinwirelessmeshnetworks(WMNs) fordeliveringsamedatafromasourcetomultipledestinations.Aneffectivemulticast routing protocol in multi-channel multi-radio WMNs (MCMR-WMNs) is required to satisfy the following criteria together: high network throughput, low end-to-end delay, low tree cost, low computational time, and load-aware routing

متن ترجمه شده:

چندپخشی یک سرویس شبکه مفید در شبکه‌های مش بی‌سیم (wmns) برای ارائه اطلاعات یک‌سان از یک منبع به چندین مقصد است. یک پروتکل مسیریابی چند مسیره موثر در wmnهای چندکاناله چندرادیوئی (MCMR – wmns) برای برآورده کردن معیارهای زیر مورد نیاز است: توان عملیاتی بالای شبکه، تاخیر انتها به انتها، هزینه پایین درخت، زمان محاسباتی پایین، و مسیریابی آگاه از بار.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

In order to provide an optimal design for a distributed energy system and fill the gaps that may arise from supply and demand discrepancy, the focus of the research will be on the integration between the power grid with environmental information, energy storage technologies and renewable energy sources using IoT.

متن ترجمه شده:

به منظور ارائه طرحی بهینه برای یک سیستم انرژی توزیع‌شده و پر کردن شکاف‌هایی که ممکن است منتج از اختلاف بین عرضه و تقاضا باشند، تمرکز این تحقیق بر روی یکپارچگی شبکه برق با اطلاعات زیست‌محیطی، فن‌آوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از اینترنت اشیا است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

the problem of defining and classifying power system stability has been addressed by several previous CIGRE and IEEE Task Force reports. These earlier efforts, however, do not completely reflect current industry needs, experiences, and understanding. In particular, the definitions are not precise and the classifications do not encompass all practical instability scenarios.

متن ترجمه شده:

مساله تعریف و طبقه‌بندی پایداری سیستم قدرت در چندین گزارش پیشین CIGRE Task Force و IEEE Task Force مورد بررسی قرار گرفته‌ است. با این حال، تلاش‌های قبلی به طور کامل منعکس‌کننده نیازها، تجارب و درک بخش صنعت نیستند. به طور خاص، تعاریف مربوطه دقیق نبوده و طبقه‌بندی‌ها تمام حالات بی‌ثباتی عملی را در بر نمیگیرد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Life cycle assessment methodology was used to analyze
the environmental impacts of the system, and the functional unit was one tonne of wood wastes

متن ترجمه شده:

روش‌شناسی ارزیابی چرخه حیات برای تجزیه و تحلیل اثرات زیست‌محیطی این سیستم به کار گرفته شد و واحد عملیاتی یک تن ضایعات چوب بود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

A Decision Support System that has been or will
be implemented using a spreadsheet package can be
termed a spreadsheet-based DSS. A spreadsheet
is one of the major enabling technologies for deploying model-driven DSS. A wide variety of decision
support purposes can be achieved using a spreadsheet
package, e.g., Microsoft Excel.

متن ترجمه شده:

یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری که با استفاده از یک بسته صفحه گسترده اجرا شده یا می‌شود را می‌توان DSS مبتنی بر صفحه گسترده نامید. صفحه گسترده یکی از تکنولوژی‌های توانمندساز اصلی جهت به‌کارگیری DSS مدل‌محور است. با استفاده از یک بسته صفحه گسترده، به عنوان مثال، مایکروسافت اکسل، میتوان به اهداف گوناگون پشتیبان تصمیم‌گیری دست یافت.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

This series of tutorials, taught by producer, DP, and educator Jem Schofield of theC47, shows you the equipment and time-tested lighting techniques you need to get cinematic results.

متن ترجمه شده:

این مجموعه از برنامه آموزشی، که توسط تولید کننده، فیلمبردار، و جم اسکافیلد، مربی theC47 تدریس می‌شود، تجهیزات و تکنیک‌های نورپردازی مطمئن (با مرور زمان امتحان شده) را جهت دستیابی به نتایج سینمایی به شما نشان میدهند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

This chapter aims at synthesizing a model of supply chain activities within the
context of eBusiness. It builds on the practical experience and incorporates visions
of how eBusiness in healthcare might look in the future. It is motivated by the
understanding —expressed by all experts interviewed and highlighted by the case
studies—that the essence of eBusiness lies in its ability to provide structured
error-free data for business analysis, and ultimately for decision-making.

متن ترجمه شده:

هدف از این فصل، ترکیب مدلی از فعالیتهای زنجیره تامین در حوزه تجارت الکترونیک میباشد. مدل مذکور متکی بر تجارب عملی بوده و دیدگاهها را با یکدیگر تلفیق میکند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

What is the difference between a translation method and a technique? It’s very simple: a translation method is applied to the entire text to be translated, while a translation technique may vary within the same text according to each case and depending on the specific verbal elements to be translated

متن ترجمه شده:

تفاوت بین روش و تکنیک ترجمه چیست؟ این بسیار ساده است: روش ترجمه بر روی کل متنی که قرار است ترجمه شود اعمال می‌شود، در حالی که تکنیک ترجمه می‌تواند در همان متن مطابق با هر مورد و بسته به عناصر گفتاری خاص که باید ترجمه شوند تغییر کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

Designing individual hospital logistics systems without connecting the various players
and their IT systems is impossible today. Particularly due to the pressure to form lean
structures, the cooperation model between hospitals, suppliers, and logistics service
providers is becoming more and more necessary. Cooperation can generate effective
contributions to cost reduction only when business processes are largely standardized
and automated. Suitable systems integration between the cooperation partners in
healthcare logistics, therefore, is increasingly mandatory.

متن ترجمه شده:

امروزه طراحی سیستمهای مجزای مدیریت بیمارستان بدون مرتبط ساختن بازیگران (کنشگران) مختلف و سیستمهای فناوری اطلاعات آنان غیرممکن است. بویژه بدلیل فشار ناشی از تشکیل ....

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The European Network of Living Labs has been established as one platform for collaborative and co-creative innovation, where users are involved in and contribute to the innovation process. However, what are current practices regarding user-driven open innovation?

متن ترجمه شده:

شبکه Living Labs (آزمایشگاه‌های زنده) اروپا بعنوان پلتفرمی جهت نوآوری اشتراکی و هم‌آفرین تاسیس شده است، که در آن کاربران در فرآیند نوآوری سهیم شده و به تحقق آن کمک میکنند. با این وجود، رویه‌های (روش‌های) جاری در رابطه با نوآوری باز کاربرمحور کدامند؟

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

But banning cryptocurrency advertising on the part of Facebook, Google and other websites is actually cause to be bullish, not bearish, over the long term. At least for major cryptocurrencies for major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin.

متن ترجمه شده:

اما ممنوعیت تبلیغات ارز رمزی از طرف فیسبوک، گوگل و سایر وبسایت ها در درازمدت دلیلی بر خوش بینی خواهد بود تا بدبینی. دست کم برای ارزهای رمزی عمده از جمله بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Clinical case studies present the details of real patient cases from medical or clinical practice. The cases presented are usually those that contribute significantly to the existing knowledge on the field. The study is expected to discuss the signs, symptoms, diagnosis, and treatment of a disease

متن ترجمه شده:

مطالعات موردی بالینی، جزئیات بیماری بیماران واقعی (موارد بیماران واقعی) را بواسطه عملکرد پزشکی یا بالینی آنها ارائه می دهند. موارد ارائه شده معمولا آنهایی هستند که به طور قابل توجهی به دانش موجود در این زمینه کمک می کنند. انتظار می رود مطالعه حاضر به بررسی علائم، نشانه ها، تشخیص و درمان بیماری بپردازد.

سوابق کاری

 • مترجم حرفه ای
 • ترجمه ایران
 • از 1395 تا 1396
 • مدرس زبان
 • آموزشگاه زبان های خارجی ادیب
 • از 1394 تا 1396

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مطالعات بریتانیا
 • دانشگاه تهران
 • از 1391 تا 1394
 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
 • دانشگاه ادبیات و علوم انسانی ارومیه
 • از 1387 تا 1391

گواهینامه ها

 • رایانه کار درجه 2 (دیپلم کامپیوتر)
 • آموزشگاه دانشوران
 • 1383
 • گواهینامه پایان دوره باشگاه خبرنگاران جوان
 • باشگاه خبرنگاران جوان
 • 1387
 • زبان انگلیسی عمومی پایه
 • کارایران
 • 1395
 • زبان انگلیسی عمومی پیشرفته
 • کارایران
 • 1395

مقالات و کتابهای منتشر شده

موردی برای نمایش وجود ندارد
با ما گفتگو کنید