مهرناز داودی

روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، محیط زیست، عمران، معماری، تاریخ، شیمی، پزشکی

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]
  • علم شیمی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [خوب]
  • معارف اسلامی و الهیات [خوب]
  • حقوق [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • مهندسی معماری [خوب]
  • مهندسی کامپیوتر [خوب]
  • قرارداد و اسناد تجاری [خوب]
  • روانشناسی [خوب]
  • ادبیات و زبان شناسی [خوب]
  • مواد و متالوژی [خیلی خوب]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [خوب]
  • گردشگری [خوب]
  • اقتصاد [خوب]

من فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان در حوزه مترجمی زبان انگلیسی هستم. از سال 93 تا کنون به فعالیت در سایت های ترجمه از جمله مترجمان، ایران مترجم و ترنسیس مشغول بوده ام. در زمینه ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی فعالیت دارم.

9 از 10
9 از 10
 • 60
  ترجمه انجام داده
 • 60
  ترجمه موفق
 • 0
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 41%
راضی 56%
متوسط 3%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه:
8.9 از 10
تحویل به موقع:
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9.4 از 10
عنوان پروژه:
The Craft Consumer Culture, craft and consumption in a postmodern society
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
6243
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه یک فصل از کتاب
زمینه پروژه:
تخصصی-پزشکی
ش سفارش:
26964
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
Best friend
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
27195
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب قانون فرهنگ سازمانی_دانیل کویل 2018
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
26283
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
7 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
ارزیابی ریسک
زمینه پروژه:
تخصصی-علم شیمی
ش سفارش:
22994
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه عمومی - 21529
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
21529
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
مقاله 1800 کلمه‌ای
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
20844
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
مقاله 1000 کلمه ای
زمینه پروژه:
تخصصی-گردشگری
ش سفارش:
18192
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه متون تجاری و بازرگانی 2665
زمینه پروژه:
تخصصی-قرارداد و اسناد تجاری
ش سفارش:
7349
راضی
کیفیت ترجمه:
6 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
چکیئه مقاله
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
6069
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Have you tuned in to the look in your child's eye when they sense you're rushing through your interaction with them?

متن ترجمه شده:

تا به حال زمانی که فرزندتان فکر می کند که شما در رفتارتان با او توجه و دقت کافی ندارید به چشمان او نگاه کرده اید؟

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

You cannot be too loving."It is simply not possible to spoil a child with love.What we often think of as the product of spoiling a child is never the result of showing a child too much love.

متن ترجمه شده:

شما نمیتوانید خیلی با محبت باشید: اینکه یک کودک را با محبت بیشازحد لوس کرد امکان پذیر نیست. چیزی که ما به عنوان نتیجه لوس کردن یک کودک در نظر میگریم صرفا نتشی از نشان دادن محبت بیش از حد نیست

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

In my experience consulting with patients who are considering whether or not to pursue psychotherapy to improve their mental health, the path to this decision is as varied as the people who travel down it.

متن ترجمه شده:

بنا بر تجربه من، مشاوره با بیمارانی که روان درمانی را به عنوان روشی برای بهبود سلامت روانی خود در نظر می گیرند و هنوز در مورد اتخاذ این روش تصمیم نگرفته اند، راه های رسیدن به این نوع تصمیم به اندازه افرادی که در این نوع مسیرها قرار می گیرند متفاوت است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The European Network of Living Labs has been established as one platform for collaborative and co-creative innovation, where users are involved in and contribute to the innovation process. However, what are current practices regarding user-driven open innovation?

متن ترجمه شده:

مجموعه بهم پیوسته آزمایشگاه های زنده (یک مفهوم تحقیقی کاربر محور و نوآوری باز اکوسیستم) اروپا به عنوان پایگاهی برای نوآوری همیارانه و هم افرینی ایجاد شده است ، که در آن کاربران در فرآیندهای نوآوری مشارکت و در آنها سهم دارند. اما روش های کنونی در رابطه با نوآوری باز کاربر محور چه هستند؟

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

But banning cryptocurrency advertising on the part of Facebook, Google and other websites is actually cause to be bullish, not bearish, over the long term. At least for major cryptocurrencies for major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin.

متن ترجمه شده:

اما ممنوع ساختن تبلیغات ارز رمزی در وبسایت هایی مانند فیسبوک، گوگل و دیگر سایت ها در طولانی مدت موجب ترقی این نوع بازار خواهد شد نه رکود آن. حداق برای ارزهای رمزی عدمه در بازار، مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و لیت کوین اینطور است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

The supreme ruler (i.e., emperor) of the Khazars was known as the “kagan,”
and for this reason, Khazaria has been called a “kaganate.” During the final
stage of Khazarian history, the kagan was a sacred religious figure who lived
in seclusion from the general public. Turks believed that the kagans were created in heaven by Tengri, the sky god, and sent to Earth to serve Tengri’s mission from the throne.

متن ترجمه شده:

رهبر اعظم (یا امپراتور) با نام کاگان شناخته شده بود. به همین دلیل، قوم خزر را :کاگانته" نامیده بودند. در طول آخرین دوره تاریخ قوم خزر، کاگان یک شخصی بود که قداست مذهبی داشت و به دور از مردم و در انزوا زندگی می کرد. ترک ها بر این عقیده بودند که تنگری، خدای آسمان کاگان ها را خلق کرده و آن ها را برای خدمت به خود به زمین آورده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The idea of “unescapable content” is very attractive to advertisers. And, the idea that the 6-second spots is presented alongside the game content makes it perhaps all the more difficult to turn away from. Finally, the short-form of the advertisements also force brands to “get to the point” quicker, which can be a means to help keep a message on brand.

متن ترجمه شده:

ایده "محتوای غیرقابل قبول" برای آگهی دهندگان زیاد جالب نیست. , و نشان دادن تبلیغات 6 ثانیه ای در بین مسابقه بازی در تلویزیون ایده را نمی توان نادیده گرفت. در نهایت، تبلیغات کوتاه مدت نیز برندها را وادار میسازند تا سریعتر "کالای خود را تبلیغ کنند"، که این روش می تواند پیام آن برند تجاری را برساند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

The journal should have a publicly described policy for appealing editorial decisions. Appealing a rejection is within your rights as an author, but base your appeal on logic and not emotion. If a legitimate misunderstanding or error led the reviewers to recommend rejection, outline your points to the editor without belittling the reviewers or being argumentative.

متن ترجمه شده:

مجله باید یک سیاست آشکار برای گرفتن تصمیمات مناسب برای پذیرش سرمقاله داشته باشد. شما به عنوان یک مؤلف، حقدرخواست پژوهش برای رد شدن مقاله تان را دارید، اما بنای درخواست تان را بر منطق و دلیل بگذارید نه احساس. اگر سوءتفاهم یا اشتباهی باعث شده تا ناظران مقاله تان را رد کنند، نظرات خود را در ابن مورد به ناشر مجله انتقال دهید و بدون تحقیر کردن ناظران مقاله یا مشاجره کردن این کار را انجام دهید.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Given the ever increasing number of manuscripts submitted for publication, the process of preparing a manuscript well enough to have it accepted by a journal can be daunting. High-impact journals accept less than 10 percent of the articles submitted to them, although the acceptance ratio for special issues or special topics sections is normally over 40 percent. Scholars might have to resign themselves to having their articles rejected

متن ترجمه شده:

با توجه به تعداد روز افزون مقالاتی که برای چاپ به مجلات گوناگون ارسال می شوند، فرآیند آماده کردن یک مقاله، به طوری که برای چاپ در یک مجله مناسب باشد می تواند کار بسیار دشواری باشد. مجلات معتبر کمتر از 10 درصد از مقالاتی که برایشان ارسال می شود را می پذیرند، اما میزان پذیرش مقالات آنها برای موضعات خاص و مسائل ویژه معمولا بیش از 40 درصد است. ممکن است محققان مجبور باشند پس از رد شدن مقاله ان توسط یک مجله، مججدا یک مقاله دیگر را تألیف کنند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

By having specific goals, you'll create a powerful source of inspiration and motivation for yourself. You'll also be able to create mini-goals or milestones that can make that goal more attainable. By having a specific focus, you'll be able to dedicate yourself to your work with a strong sense of direction. As you attain these specific goals and milestones, you'll likely find that your self-confidence improves.

متن ترجمه شده:

شما با داشتن اهداف مشخص می توانید منبع قدرتمندی از انگیزه ها را درون خود به وجود آورید. شما همچنین قادر به ایجاد اهداف فرعی یا نقاط عطفی در زندگی تان خواهید شد که می توانند دستیابی به هدف نهایی تان را امکان پذیرتر کنند. با داشتن تمرکزی مشخص، شما می توانید با داشتن حس هدفمند بودن خودتان را وقف کارتان کنید. همانطور که شما به این اهداف فرعی و می رسید و مراحل مهم زندگی تان را پشت سر می گذارید، اعتماد به نفستان نیز افزایش می یابد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

According to a recent report from LinkedIn, data scientist roles have grown more than 650 percent since 2012. A lot of marketing scientists are really just data scientists with advertising expertise. Many of the most sophisticated brands are investing in “marketing and advertising science” talent. Facebook, Booking.com and Netflix have director and VP-level marketing science roles. Other big digital brands like Uber, Nike, Expedia and Wayfair are hiring marketing data scientists and analysts in droves.

متن ترجمه شده:

بر اساس گزارش اخیر منتشر شده از سایت لینکدین، شغل های متخصص علم داده ها از سال 2012 تا کنون بیش از 65 درصد افزایش داشته اند. بسیاری از متخصصان بازاریابی در واقع همان متخصصان علوم داده ها هستند که در تبلیغ کردن خبره هستند. بسیاری از برندهای معروف در حال جذب استعداد های "بازاریابی و علم تبلیغ کردن" هستند. شرکت های فیسبوک، Booking.com و نتفلیکس دارای مدیران یا مدیران ارشد بازاریابی هستند. برندهای بزرگ دیگر مانند Uber, Nike, Expedia و Wayfair در حال استخدام تعداد زیادی از متخصصان علم داده های بازاریابی هستند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

During the interview, Post advised confirming and documenting that the employee has returned all company property; that they have not taken, copied or transmitted any intellectual property or sensitive company information; and that they are aware of any continuing obligations not to use or appropriate your company's business information.

متن ترجمه شده:

در یک مصاحبه، Post پیشنهاد کرد که باید مواردی تایید و ثبت شود که درآن ها کارمند تمام اموال گرفته شده از شرکت را به آن بازگردانده؛ و اینکه آنها هیچ یک از حقوق فکری یا اطلاعات حساس شرکت را نسخه برداری نکرده یا نبرده اند؛ و اینکه آن ها از تعهدات پایدارشان برای عدم استفاده از ضبط اطلاعات شرکت تجاری شما برای خود آگاه باشند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

"Let's assume a baseline for both," Bradley said. "Success equals predictable income, enough for savings and disposable income. Happiness equals expectations minus reality. The expectations of Gen X, millennials and Gen Y, set by our parents and the culture in which we were raised, is that we can reach success doing something we love – which isn't always the case."

متن ترجمه شده:

برادلی اظهار دارد: "اجازه دهید تا پایه و اساسی را برای هر دو در نظر بگیریم. موفقیت برابر است با درآمد ثابتی که برای پس انداز و مصرف کافی باشد. خوشبختی به معنی انتظارات بدون در نظر گرفتن واقعیت پیرامون آن ها است. انتظارات والدین از نسل ایکس، نسل هزاره و نسل Y، و فرهنگی که ما در آن بزرگ شده ایم، که به ما می گوید که می توانیم با کار مورد علاقه ما ن به موفقیت برسیم -همیشه حقیقت ندارد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

These firms have identified their mission-critical roles. They reorient investment around critical roles that deliver the best customer experience, and place their best talent in the roles. The payoff can be significant, as top talent dramatically outperforms average talent in mission-critical roles.

متن ترجمه شده:

شرکت ها نقش هایی که در اجرای عملیات شان مهم است را تشخیص داده اند. انها تمرکز و جهت سرمایه را پیرامون نقش های مهمی سوق می دهند که بهترین تجربه را برای کاربر به همراه دارد، و بهترین کارمندان شان در این پست ها مستفر می کنند. اگر کارمند برتر عملکردش از کارمند متوسط بسیار بهتر باشد، دستمزدش می توانند بسیار خوب باشد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

"Creating a sense of belonging extends beyond personal recognition for their accomplishment or the freedom to express opinions," said Turchetta. "Belonging is inclusive. There is enormous value in sharing our personal stories … can learn who or what empowers them and why. Storytelling belonging, because inclusivity holds court with empathy, vulnerability, comedy and harmony."

متن ترجمه شده:

بر طبق اظهارات تورچتا: "ایجاد یک حس تعلق خاطر فراتر از به رسمیت شناختن موفقیت ها یا ابراز نظرات شان است. تعلق و وابستگی فراگیر است. بیان کردن داستان ها و ماجراهای زندگی شخص مان بسیار ارزشمند است... . می توان در مورد هویت فرد یا چیزی که به آن ها قدرت می دهد، آگاهی پیدا کنیم. داستان گفتن نوعی تعلق است، زیرا شامل شدن در چیزی، یکدلی، آسیب پذیری، شوخی و همسازی را در بردارد."

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

You’ll want to create a localized version of your site in order to create a seamless user experience. Once your site and its content is translated, use your analytics tools to keep an eye out for unforeseen customer behavior in your funnels — bumps in shopping cart abandonment, registration dropouts, etc could be caused by a poor translation or culturally insensitive UI/UX, or both. You’ll need to unpack the reasons behind these behaviors

متن ترجمه شده:

برای ایجاد یک تجربه کاربری کامل، شما باید وبسایت تان را را محلی کنید. همین که وبسیات و محتوای آن را ترجمه کردید، از ابزارهای تحلیل تان استفاده کنید تا مراقب رفتارهای پیش بینی نشده مشتریان در قیف بازاریابی تان باشید - مشکلاتی در کنسل کردن بسته خرید، سرباز زدن از ثبت نام و غیره می تواند توسط ترجمه ضعیف یانرم افزارهای طراحی کابر واسط که کاربر دوست نیستند، رخ دهد. شما باید دلایلی که عامل این رفتارها هستند را کشف کنید.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

Perhaps the characteristic that best distinguishes experimentation from observational studies (which are also employed in measurement and estimation) is that experimentation denotes some researcher intervention and control over the factors affecting the response variable of interest to the researcher.

متن ترجمه شده:

شاید بهترین ویژگی ای که آزمایش کردن را از مطالعات مشاهده ای متمایز می کند (که همچنین در خصوص موارد کاربرد اندازه گیری و تخمین بکار می روند) این است که آزمایش کردن به معنی مداخله محقق و کنترل او بر عواملی است که بر متغیر پاسخگویی اثر می گذارند که مورد مطالعه آن محقق می باشد.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

این کهن¬الگوها در شکل نمادها و شخصیت¬های مختلفی در شعرشان تجلی یافته و در قالب فرایندهای روانی همچون «همانستی»، «فرافکنی» و «آماس روانی» بر اندیشه و احساس این شاعران تاثیر گذاشته¬ است. اما، ابن¬فارض و نسیمی، نیز توانسته¬اند از توانمندی¬های این انگاره¬های رشد در راستای تمامیت خود بهره جویند و شخصیت خود را از ارزش¬های شناخت انگاره سایه و توانمندی¬های انگاره آنیما و انسان کامل غنی و سرشار نمایند.

متن ترجمه شده:

these archtypes were manifested as various symbols and characters in their poems, and influenced the thoughts and feelings of this poets in the form of mental processes such as "identity", "Psychological projection", "psychological turgidity". However, Ibn-e-Faresh and Nasimi have also been able to take advantage of the capabilities of these ideas of growth in their entirety, and make their characters brim with ideas and abilities of Anima and humanity.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

ارائه موثر خدمات بهداشتی درمانی تحت تاثیر منابع انسانی است و این موضوع ضرورت توجه به اخلاق در بیمارستان بسیارحساس تر از دیگر سازمانها می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه پیش بینی پذیری اخلاقی منابع انسانی با رویکرد اعتباربخشی ملی در بیمارستانهای منتخب استان مازندران انجام شد.

متن ترجمه شده:

The effective delivery of health services is influenced by human resources, and this necessitates more attention to morality in the hospital than other organizations.The purpose of this study was to determine and compare the predictability of human resources with the national accreditation approach in selected hospitals in Mazandaran province.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مالی - حسابداری
متن اصلی:

با مقایسه دو سیاست طرح تجاری آلودگی هوا(ETS) و طرح مالیاتی به این نکته دست یافتیم که طرح ETS به دلیل سهمیه¬بندی لحاظ¬شده در دل خود ویژگی کنترلی بیشتری را نسبت به طرح مالیاتی برای دولت دارا می¬باشد بنابراین حتی در شرایطی که سیاست مالیاتی مورد نظر دولت باشد با گذر زمان و افزایش تقاضای مردم این ETS است که مزیت بیشتری پیدا می¬کند.

متن ترجمه شده:

By comparing the two policies of the Air Pollution Plan (ETS) and the Tax Plan, we found that the ETS scheme, due to the quota allocated to it, would have a greater control over the tax scheme for the state. therefore, even in the circumstances in which the tax policy is planned by the government, with the passage of time and the increasing demand of the people, it is ETS that will be more advantageous.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

آیا شخصیت‌های رمان هم‌نوایی دچار بی‌درکجایی اند؟ اگر چنین است، چه ملایماتی از بی‌درکجایی در احوال آن‌ها خودنمایی می‌کند؟ بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد. رمان «هم‌نوایی...» مصداقی برای بی‌درکجایی است و قاسمی به‌خوبی توانسته سیمای انسان‌های بی‌درکجا را ترسیم کند. مسائلی چون بحران هویت، تزلزل روابط عاطفی، حسرت‌های مدام و مصداق‌های بارز احوال شخصیت‌های این رمان است؛

متن ترجمه شده:

do the characters in the "conformity" novel suffer from homesickness?if so, what harmonies manifest themselves in their lives? the studies of this research show that the "conformity" novel is an instance for homesickness and Ghasemi has successfully managed to represent the homesick people. issues such as identity crisis, troubled emotional relations, constant regrets are the obvious examples of the novel's characters.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

پیامدهای انتخابی و کلامیِ الگوهای جاری، پویا و رو به رشد فعالیت دانسته¬است، پیامدهایی که تقویت کنندههای مسلطی برای فعالیت ایجاد می¬کند، فعالیتی که برای درگیرشدن در رفتار ارزشمند، ضروری هستند. ارزشها هسته هویت شخص را شکل میدهند و از این رو نوجوانان در طول شکل¬گیری هویت خود رفتارهای همسو با ارزشها مبتنی بر ارزشهای والدین خود را درونی¬سازی میکنند

متن ترجمه شده:

ACT considers the values as ""selective and verbal outcomes of current, dynamic, and growing patterns of activity, the consequences of which are the dominant enhancers for activity, which are essential to engage in valuable behavior."Values form the core of a person's identity, and as a result, teenagers, during the formation of their identities, internalize behaviors that are consistent with their parents' values.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

سندرم روده تحریک¬پذیر همبودی بالایی با اختلالات هیجانی همچون افسردگی و اضطراب دارد. پروتکل یکپارچه جهت درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی منتشر شد که بر روی عاملهای پاتولوژی مشترک در میان تشخیصهای مختلف تمرکز میکند. پژوهشگران استدلال میکنند اشخاصی که نمیتوانند در مقابل اتفاقات روزانه، پاسخهای هیجانی خود را تنظیم کنند دوره¬های شدیدتر و طولانی تری از پریشانی را احساس میکنند؛ دوره¬هایی که در نهایت ممکن است به اختلالهای اضطرابی منجر شوند

متن ترجمه شده:

The irritable bowel syndrome has a high symbiosis with emotional disorders such as depression and anxiety.An integrated protocol for the diagnosis of emotional disturbances, which focuses on common pathological factors among different diagnosis, is published.Researchers argue that individuals who can not set up their emotional responses to daily events can experience more severe and prolonged periods of distress; periods that can ultimately lead to anxiety disorders

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

CYBERNETICS (from the Greek κυβερνητική “governance,” κυβερνώ “to steer, navigate or govern,” κυβερνη “an administrative unit; an object of governance containing people”4) is the science of general regularities of control and information transmission processes in different systems, whether machines, animals or society. we will adhere to this approach over and over again for discrimination between the corresponding umbrel-la brand and the common results of all component sciences in the context of different categories such as interdisciplinarity, systems analysis

متن ترجمه شده:

سایبرنتیک ( که از واژه یونانی نظارت برای ناظر بودن یا هدایت کردن یا یک واحد اجرایی، یک شیء نظارتی که دارای افراد می باشد گرفته شده) علم نظم و قواعد عمومی فرآیندهای کنترل و انتقال اطلاعات در سیستم های مختلف است ، حال می خواهد ماشین آلات، حیوانات و یا جامعه باشد. ما به دلیل تبعیض بین برند خانوادگی و نتایج معمول تمام علوم تشکیل دهنده در زمینه مقوله های گوناگونی مانند بین رشته ای و آنالیز سیستم ، همچنان به این رویکرد وفادار باقی خواهیم ماند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مواد و متالوژی
متن اصلی:

KROON-OIL, THE NUMBER ONE LUBRICANTS SPECIALIST.Just meaningless words? Absolutely not! For over 100 years, we have been focusing exclusively on the development and manufacture of premium lubricants. Whatever the application for which you require a product, we will have it. Apart from products for road traffic, agriculture, industry, bicycles and shipping, we offer various specialties.

متن ترجمه شده:

روغن کرون، یک روان ساز مخصوص درجه یک. این کلمات پوچ و بی معنی نیستند! برای بیش از 100 سال، ما به طور انحصاری بر توسعه و ساخت روان سازهای عالی تمرکز کرده ایم. هر کاربردی که شما برای آن به یک محصول احتیاج دارید را برایتان فراهم خواهیم کرد.به غیر از محصولات برای ترافیک جاده، کشاورزی، صنعت، دوچرخه و حمل و نقل، ما ما محصولاتی با کاربردهای تخصصی را ارائه می دهیم.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: پزشکی
متن اصلی:

Clinical and biochemical features resemble those of type І disease. Differentiation from type І is by a lower concentrations of urate and lactate in the blood and elevated serum transaminase and creatinine kinase activities.
Treatment of Type III GSD consists of frequent feedings and a high protein diet. Continuous nasogostric feedings similar to those used for Type І GSD are useful.

متن ترجمه شده:

ویژگی های بالینی و بیوشیمیایی با بیماری نوع 1 شباهت دارند.میزان کم غلظت اورات و لاکتات در خون و فعالیت های کراتینین کیناز و ترانس آمیناز سرم با دوز بالا، جزو عوامل متمایز کننده نوع 1 بیماری هستند.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: علم شیمی
متن اصلی:

شکر امروزه به عنوان یکی از مواد غذایی مهم در جیره غذایی روزانه افراد مطرح است و در تأمین انرژی مورد نیاز بدن، نقش تعیین کننده ای دارد. تا کنون روش های متعددی برای حذف رنگ شکر استفاده شده است که هر کدام مشکلات خاص خود را دارد.

متن ترجمه شده:

today, sugar is considered as one of the most important foods in people's daily diet and plays a crucial role in providing energy to the body.So far, several methods have been used to remove sugar color, each of which has its own problems.

سوابق کاری

موردی برای نمایش وجود ندارد

تحصیلات

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • دانشگاه اصفهان
 • از 1389 تا 1393

گواهینامه ها

موردی برای نمایش وجود ندارد

مقالات و کتابهای منتشر شده

موردی برای نمایش وجود ندارد
با ما گفتگو کنید