مهدی حیدری

پژوهشگر آزاد و مترجم

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • علم شیمی [خوب]
  • مالی - حسابداری [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • مهندسی مکانیک [خوب]
  • مهندسی عمران [خوب]
  • مهندسی کامپیوتر [خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خوب]
  • روانشناسی [خوب]
  • مواد و متالوژی [خوب]
  • علم فیزیک [خوب]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [خوب]
  • اقتصاد [خوب]
  • اینترنت و تکنولوژی [خوب]
  • مهندسی صنایع [خوب]
  • مهندسی معماری [خوب]
  • کشاورزی [خوب]

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

8.7 از 10
8.7 از 10
 • 324
  ترجمه انجام داده
 • 324
  ترجمه موفق
 • 0
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 55%
راضی 37%
متوسط 7%
ناراضی 1%
کیفیت ترجمه:
8.7 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8.9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه اینترنت و تکنولوژی - 39156
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
39156
راضی
کیفیت ترجمه:
6 از 10
تحویل به موقع:
6 از 10
رعایت اصول نگارشی:
6 از 10
1398/11/12
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی کامپیوتر - 36987
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
36987
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
2 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
خدمات موبایلی دولت
زمینه پروژه:
تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
ش سفارش:
43819
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی کامپیوتر - 21333
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
21333
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
1398/09/02
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی مکانیک - 39967
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی مکانیک
ش سفارش:
39967
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه عمومی - 38323
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
38323
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
متنی در رابطه با شبکه عمیق
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
39036
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
کاشی کاری 11
زمینه پروژه:
تخصصی-مجموعه ریاضیات و آمار
ش سفارش:
38596
راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی مکانیک - 38406
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی مکانیک
ش سفارش:
38406
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
بخشی از مقاله ی یک استاندارد برق
زمینه پروژه:
تخصصی-مجموعه مهندسی برق
ش سفارش:
37551
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

One day, you and everyone you love will die. And beyond a small group of people for an extremely brief period of time, little of what you say or do will ever matter. This is the Uncomfortable Truth of life.And every thing you think or do is but an elaborate avoidance of it. We are inconsequential cosmic dust, bumping and milling about on a tiny blue speck. We imagine our own importance.
Enjoy your fucking coffee.

متن ترجمه شده:

بالاخره یک روز مرگ شما و آنهایی که عاشقشان هستید، فرا خواهد رسید. و فراتر از گروهی کوچک از افراد برای یک مدت زمان فوق‌العاده کوتاه، حرف‌ها یا کارهایتان چندان اهمیت نخواهد داشت. این واقعیتی ناخوشایند راجع به زندگی است. و همه فکر و ذکر شما طفره رفتن از مواجهه با آن است. ما یک غبار کیهانی ناچیز هستیم که روی یک ذره آبی کوچک این‌سو و آن‌سو رفته و در هم می لولیم. خیال می‌کنیم خیلی مهم هستیم. از فنجان قهوه لعنتیت لذت ببر

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: اینترنت و تکنولوژی
متن اصلی:

Selling physical products, whether handmade by the designer, or created by someone else and onsold, is highly changeable, and extremely time-consuming. There are the added complexities of shipping, international customers, taxes, laws, importing, inventory management, and so on.

Digital products, however, are in a league of their own.

متن ترجمه شده:

فروش کالاهای فیزیکی، چه به دست خود طراح و یا توسط کس دیگر ساخته شده باشد، بسیار متغیر و فوق العاده زمان‌بر است. همچنین باید پیچیدگی‌های حمل و نقل، مشتریان بین‌المللی، مالیات‌ها، قوانین، واردات، مدیریت موجودی و نظایر آن را نیز به این موارد اضافه کرد.
اما در مورد کالاهای دیجیتال، قضیه فرق می‌کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Just always remember the words of Spider-Man’s uncle, from the first Spider-
Man movie. “With great power,” he warned, “comes great responsibility.”
This book will grant you that power.
I urge you to please use it responsibly.

متن ترجمه شده:

همواره این سخنان عموی مرد عنکبوتی از فیلم مرد عنکبوتی 1 را به یاد داشته باشید که هشدار داد: «قدرت عظیم مسئولیت سترگ به همراه دارد». این کتاب آن قدرت را به شما اعطا خواهد کرد؛ تمنا می‌کنم لطفا مسئولانه از آن استفاده کنید.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Illness anxiety disorder is a long-term condition that can fluctuate in severity. It may increase with age or during times of stress. But psychological counseling (psychotherapy) and sometimes medication can help ease your worries.

متن ترجمه شده:

اختلال اضطراب بیماری یا خود بیمار انگاری یک وضعیت طولانی مدت است که شدت آن می‌تواند دچار نوسان شود. افزایش سن یا استرس می تواند زمینه‌ی تشدید آن را فراهم سازد. اما مشاوره‌ روانشناختی (روان‌درمانی) و گاهی نیز دارو می‌تواند به کاهش نگرانی‌های شما کمک کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

The GLCM feature is considered among the set of features, to describe the pixels contrast and energy of the region of interest.
These features will clearly differentiate normal tissue from the abnormal tissue of the brain cells, based on its extracted contrast and energy.
GLCM is a statistical method that accounts the spatial relationship of pixels; hence, it is also known as the gray-level spatial dependence matrix.
,clustering, classification, segmentation

متن ترجمه شده:

ویژگی GLCM جزو مجموعه ویژگی هایی تلقی می شود که برای توصیف کنتراست پیکسل ها و انرژی ناحیه مدنظر به کار می روند. این ویژگی ها بافت نرمال سلول های مغز را از بافت غیرنرمال را بر اساس کنتراست و انرژی استخراج شده از آن، کاملا متمایز می سازند. GLCM روشی آماری است که روابط فضایی پیکسل ها را محاسبه می کند و از این رو، به عنوان ماتریس وابستگی فضایی سطح خاکستری نیز شناخته می شود.
خوشه بندی، دسته بندی، قطعه بندی

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

Kharrat [16] proposes a hybrid approach for classification of brain tissues. The classification is based on genetic algorithm (GA) and support vector machine (SVM). Feature extracted is wavelet based texture feature. The feature is extracted by spatial gray level dependence method (SGLDM). The extracted feature is given as input to SVM classifier. The choice of feature problem in classification is overcome by GA. The accuracy rate in proposed hybrid approach varies from 94.44% to 98.14%.

متن ترجمه شده:

خراط [16] یک رویکرد ترکیبی برای دسته بندی بافت های مغز پیشنهاد داد. دسته بندی او مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) است و ویژگی استخراج شده عبارتست از ویژگی بافت بر اساس موجک. این ویژگی توسط روش وابستگی سطح خاکستری فضایی (SGLDM) استخراج می شود. ویژگی استخراج شده به عنوان ورودی به دسته بندی کننده SVM داده می شود. مسأله انتخاب ویژگی در دسته بندی توسط GA حل و فصل می شود. میزان دقت رویکرد ترکیبی پیشنهادی از 94.44% تا 98.14% متغیر است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی مکانیک
متن اصلی:

The components are the following: • Evaporator where the heat transferred from a process source or from a refrigerated space results in vaporization of the refrigerant (also called coolant) • Compressor where the gas refrigerant is compressed to a relatively high pressure and temperature.
In addition, mechanical efficiency must be introduced (auxiliary power such as lubricant oil pump, etc.). Notice that in hermetic-compressors (in which the electric motor is placed in the same crank as the compressor)

متن ترجمه شده:

اجزای این سیستم به شرح زیر است:
• تبخیر کننده که در آن، حرارت انتقال یافته از منبع فرآیند یا از فضای تبرید باعث تبخیر مبرد می شود (سیال خنک کننده نیز نامیده می شود).
• کمپرسور که در آن، گاز مبرد تا فشار و دمای نسبتا بالا فشرده می شود.
• علاوه بر این، راندمان مکانیکی باید معرفی شود (توان کمکی مانند پمپ روغن روانکار و غیره). توجه داشته باشید که در کمپرسورهای هرمتیک (که موتور الکتریکی در همان میل لنگ کمپرسور قرار دارد)

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

. While the disorder lasts no longer than six months, your symptoms may continue if the stressor isn’t removed. Some people have just one symptom. Others may experience many symptoms.

متن ترجمه شده:

در حالیکه این اختلال بیش از شش ماه طول نمی کشد، در صورت از میان نرفتن عامل ایجاد تنش، ممکن است نشانگان شما ادامه یابد. برخی افراد تنها یک نشانه دارند، در حالیکه برخی دیگر ممکن است نشانگان زیادی را تجربه کنند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی مکانیک
متن اصلی:

Cutting processes, in general, and wood cutting processes, in particular, are complex to
explain and describe. The cutting process is extremely complex, with many
influencing factors, such as material properties, cutting tool geometry and cutting
parameters. The primary issue that confounds machining research is the considerable
variability of physical and mechanical properties within and between wood species.

متن ترجمه شده:

شرح و توضیح فرآیندهای برش به طور کلی و برش چوب به طور خاص، پیچیده است. فرآیند برش بی نهایت است و عوامل زیادی نظیر خصوصیات ماده، هندسه ابزار برش و پارامترهای برش بر آن تأثیرگذار است. مسأله اصلی که موجب سردرگمی پژوهش ها در زمینه ماشینکاری شده، تنوع قابل ملاحظه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی در یک گونه چوب و مابین گونه های مختلف آن می باشد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

The most recent developments in the information and communications technologies area have started to make a profound impact,
through massive connectivity of humans and computers, as well as a massive proliferation of edge devices carried by humans (i.e.,
smart phones, and those associated with all the surroundings – the Internet of Things).

متن ترجمه شده:

تحولات اخیر در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از طریق اتصال انسان ها و کامپیوترها در سطح وسیع، و همچنین رشد عظیم دستگاه های لبه که توسط انسان ها حمل می شوند (یعنی تلفن های هوشمند، و دستگاه های مرتبط با تمام محیط پیرامون - اینترنت اشیا)، سرآغاز ایجاد تأثیرات عمیقی شده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

IeSF (International esports federation) Referees’ Commission shall advise the Board on all matters including, but without limiting the generality thereof,
1. Selection of Referees for events;
2. Prepare Competition Regulation for IeSF events;
3. Prepare Competition Regulation for each game title for IeSF events;
4. Prepare training courses for Referees;

متن ترجمه شده:

کمیته داوران IeSF (فدراسیون بین المللی ورزش های الکترونیک) باید در تمام موارد زیر، بدون اینکه عمومیت آن بدینوسیله محدود شود، به هیئت مدیره مشاوره دهد.
1. انتخاب داوران رویدادها
2. تهیه مقررات مسابقه برای رویدادهای IeSF
3. تهیه مقررات مسابقه برای هر عنوان بازی رویدادهای IeSF
4. تدارک دیدن دوره های آموزشی برای داوران

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

In React, we would reference the same piece of data by calling this.state.name. Now the key difference here is that we cannot simply write this.state.name = ‘John’, because React has restrictions in place to prevent this kind of easy, care-free mutation-making. So in React, we would write something along the lines of this.setState({name: ‘John’}).

متن ترجمه شده:

در React، با فراخوانی this.state.name به همان قطعه از داده ارجاع خواهیم داد. تفاوت اصلی در اینجا این است که نمی توان آن را صرفا به صورت this.state.name = ‘Joh’ نوشت، زیرا React دارای محدودیت هایی است که از این نوع تغییر ناگهانی (mutation-making) راحت و بی دغدغه جلوگیری می کند. بنابراین در React، این عبارت را به صورت this.setState({name: ‘John’}) خواهیم نوشت.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مالی - حسابداری
متن اصلی:

Common act emerging as a result of analyzed knowledge and news by persons is considered as falsified herding behavior. Actual herding behavior can always arise not only through the rational analysis of infor- mation and data but also by the imitation of the professionals. Falsified herding behavior is always influenced by psychological factors (Chang et al. 2000).

متن ترجمه شده:

اقدام عمومی که در نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار توسط افراد پدیدار می شود، به عنوان رفتار گله ای جعلی تلقی می گردد. رفتار گله ای واقعی همواره نه تنها از طریق تجزیه و تحلیل منطقی اطلاعات و داده ها بلکه همچنین با تقلید از متخصصان به وجود می آید. رفتار گله ای جعلی همواره متأثر از عوامل روانشناختی است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Litter pans/trays/boxes designed for rabbits have a raised back (to prevent litter flying everywhere when they scrape) and a low front (to make it easier for the rabbit to hop in). You may want to purchase several pans or trays so that you can eventually disperse them around the house and easily swap them out when cleaning and disinfecting the litter pans.

متن ترجمه شده:

سمت پشت ظرف/کشو/جعبه دستشویی طراحی شده برای خرگوش ها بلند است (تا مانع از پرتاب شدن فضولات حیوان به اطراف هنگام پنجه کشیدن آنها شود) و سمت جلوی آن کوتاه است (تا پریدن به داخل آن برای خرگوش راحت تر شود). ممکن است مایل به خرید چند ظرف یا کشو باشید تا بتوان آنها را کم کم در گوشه و کنار خانه قرار داد و هنگام تمیز کردن و ضدعفونی ظروف دستشویی، به راحتی آنها را عوض کرد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

When the relay at bus A detects a fault in its local zone2 and at the same time the relay at bus B detects the fault in its local zone 2, this means that the fault is inside the protected line. On the other hand, if zone 2 of relay at bus A detects the fault and relay at bus B or at bus C does not detect this fault, this means that the fault is outside the protected line

متن ترجمه شده:

هنگامی که رله در باس A خطایی در زون2 محلی خود و به طور همزمان، رله در باس B این خطا را در زون2 محلی خود تشخیص می دهد، بدین معناست که خطا داخل این خط حفاظت شده است. از سوی دیگر، اگر زون 2 رله در باس A خطایی تشخیص دهد و رله در باس B یا در باس C این خطا را تشخیص ندهد، بدین معناست که خطا خارج این خط حفاظت شده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Separation anxiety is one of the most commonly discussed dog behavior problems. Manifestations include vocalization, chewing, inappropriate urination and defecation, and other forms of destruction that occur when a dog is separated from his owner. Not all of these actions are the result of separation anxiety. Signs of true separation anxiety include:

متن ترجمه شده:

اضطراب جدایی یکی از شایع ترین مشکلات رفتاری سگ است که مورد بحث قرار گرفته است. نشانه های آن عبارتند از پارس کردن، جویدن، ادرار و مدفوع کردن بی مورد، و سایر اشکال رفتارهای منفی که هنکام جدا شدن سگ از صاحب خود اتفاق می افتد. اینگونه نیست که تمام این کارها در نتیجه اضطراب جدایی باشد. علائم اضطراب جدایی واقعی عبارتند از:

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

Many weapons technologies introduced over the past two millennia have been
described as making warfare less destructive, horrible and cruel. Generating
particular interest and concern of this kind are those that add a ‘buffer zone’
between friend and foe with the alleged aim of bringing about so-called ‘cleaner’
deaths and a quicker end to warfare. Consider the fact that our ancestors once
relied upon simple rocks and wooden clubs to defeat enemies at very close
range.

متن ترجمه شده:

اکثر فناوری های جنگ افزار معرفی شده طی دو هزاره قبل، به صورت کاهش ویرانگری، وحشت آفرینی و بی رحمانگی جنگ افزار توصیف شده اند. فناوری های موجد علاقمندی و دغدغه خاص از این نوع، آنهایی هستند که با هدف ادعایی فراهم آوردن جنگ افزاری برای مرگ های به اصطلاح تمیزتر و پایان سریع تر، یک منطقه حایل بین دوست و دشمن اضافه می کنند. به این واقعیت توجه داشته باشید که نیاکان ما برای فائق آمدن بر دشمنان، صرفا متکی بر سنگ ها و چماق های چوبی در فواصل بسیار نزدیک بودند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

Till the end of 1970s, national energy supply was generally a governmental monopoly, or at least strictly regulated by the government

متن ترجمه شده:

تا انتهای دهه 1970، تأمین انرژی ملی، عموما به صورت انحصار دولتی بود، یا دست کم دولت به شدت در تنظیم مقررات آن، نقش داشت

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

The problem is posed as a hybrid mixed-integer linear programming (MILP) optimisation model combining flexibility analysis and optimal synthesis for integrating energy supply and demand, where environmental information is added to each stage.

متن ترجمه شده:

این مسأله، به صورت یک مدل بهینه سازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته ترکیبی (MLIP)، با ترکیب تحلیل انعطاف پذیری و تلفیق بهینه به منظور ادغام تأمین و تقاضای انرژی، که اطلاعات محیطی در هر مرحله به آن اضافه می شود، مطرح می گردد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

Multicastingisausefulnetworkserviceinwirelessmeshnetworks(WMNs) fordeliveringsamedatafromasourcetomultipledestinations.Aneffectivemulticast routing protocol in multi-channel multi-radio WMNs (MCMR-WMNs) is required to satisfy the following criteria together: high network throughput, low end-to-end delay, low tree cost, low computational time, and load-aware routing

متن ترجمه شده:

چندپخشی، یک سرویس شبکه مفید در شبکه های مش بی سیم (WMNs)، به منظور ارسال داده های یکسان از یک منبع به چندین مقصد است. یک پروتکل مسیریابی چندپخشی کارا در WMN های چند رادیویی چند کانال (MCMR-WMNs) جهت برآورده ساختن همزمان معیارهای زیر، مورد نیاز است: توان عملیاتی شبکه بالا، تأخیر سر به سر پایین، هزینه درخت پایین، زمان محاسباتی پایین، و مسیریابی مطلع از بار

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

In order to provide an optimal design for a distributed energy system and fill the gaps that may arise from supply and demand discrepancy, the focus of the research will be on the integration between the power grid with environmental information, energy storage technologies and renewable energy sources using IoT.

متن ترجمه شده:

به منظور ارائه طرحی بهینه برای سیستم انرژی توزیع شده و پر کردن شکاف هایی که به علت تفاوت بین عرضه و تقاضا می تواند پدیدار شود، این پژوهش روی ادغام شبکه برق با اطلاعات محیطی، فناوری های ذخیره سازی انرژی، و منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از اینترنت اشیا (IoT)، تمرکز خواهد کرد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

Voting algorithms are used to provide an error masking capability in a wide range of highly dependable commercial & research applications. These applications include N-Modular Redundant hardware systems and diversely designed software systems based on N-Version Programming. The most sophisticated & complex algorithms can even tolerate malicious (or Byzantine) subsystem errors. The algorithms can be implemented in hardware or software depending on the characteristics of the application, and the type of voter selected.

متن ترجمه شده:

الگوریتم های رأی گیری به منظور ارائه قابلیت پوشاندن خطا، در طیف وسیعی از کاربردهای تجاری و تحقیقاتی بسیار قابل اعتماد، مورد استفاده قرار می گیرند. این کاربردها شامل سیستم های سخت افزاری با افزونگی N ماژولاری (N-Modular Redundant) و سیستم های نرم افزاری با طراحی متنوع مبتنی بر برنامه نویسی N نسخه ای (N-Version Programming) است. پیچیده ترین و بغرنج ترین الگوریتم ها، حتی می توانند خطاهای سیستم خرابکارانه (بیزانسی) را تحمل کنند. این الگوریتم ها، بسته به مشخصات کاربرد و نوع رأی دهنده انتخاب شده، به صورت سخت افزاری یا نرم افزاری، قابل پیاده سازی هستند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: علم شیمی
متن اصلی:

The chapter discusses, briefly, the oxidation of refractory sulfur compounds found in fuels using vanadium as a catalyst to form organosulfones, a first step in ODS process.The chapter also discusses, in detail, the chemistry involved in molecular
imprinting of organosulfones on functional polymers, and the electrospinning of the polymeric matrix to
produce molecularly imprinted nanofibers employed for selective adsorption of organosulfones from the
oxidized mildly hydrotreated fuels, a second step in the ODS process.

متن ترجمه شده:

این فصل به طور مختصر راجع به اکسایش ترکیبات گوگردی مقاوم که در سوخت ها یافت می شوند، با استفاده از وانادیوم به عنوان کاتالیست، از ترکیبات آلی گوگرددار، که اولین گام فرآیند ODS است، بحث می کند. این فصل، همچنین به طور مفصل راجع به شیمی مربوط به نشانه گذاری مولکولی ترکیبات آلی گوگرددار روی پلیمرهای عامل دار و الکتروریسی ماتریس پلیمری، جهت تولید نانو الیاف نشانه گذاری شده مولکولی به کار رفته برای جذب انتخابی ترکیبات آلی گوگرددار از سوخت های اکسید شده هیدروتریت شده ملایم، که گام دوم فرآیند ODS است، بحث می کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

the problem of defining and classifying power system stability has been addressed by several previous CIGRE and IEEE Task Force reports. These earlier efforts, however, do not completely reflect current industry needs, experiences, and understanding. In particular, the definitions are not precise and the classifications do not encompass all practical instability scenarios.

متن ترجمه شده:

در چند گزارش قبلی CIGORE و کارگروه IEEE، به مسأله تعریف و طبقه بندی پایداری سیستم قدرت پرداخته شده است. با این وجود، این تلاش های اولیه به طور کامل نیازها، تجارب و درک فعلی صنعت را انعکاس نمی دهد. به خصوص، این تعاریف دقیق نیستند و این طبقه بندی ها، تمام سناریوهای عملی ناپایداری را در بر نمی گیرد

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

Multicast can enhance the performance of wireless mesh networks (WMNs) effectively,
which has attracted great attentions in recent years. However, multicast communication in
WMNs requires efficient channel assignment strategy to reduce the total network interfer
ence and maximize the network throughput. In this paper, the concept of local multicast is
proposed to measure interference and solve hidden channel problem in multicast communi
cation

متن ترجمه شده:

چندپخشی کارایی شبکه های حسگر بی سیم (WMNs) را به نحو مؤثری بالا می برد، که در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، ارتباطات چندپخشی در WMN ها نیازمند یک استراتژی بهینه تخصیص کانال است تا تداخل کلی شبکه را کاهش و بازدهی آن را ماکزیمم کند. در این مقاله، مفهوم چندپخشی محلی برای اندازه گیری و حل مسأله کانال مخفی در ارتباطات چندپخشی پیشنهاد شده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

Partiallyoverlappedchannels(POCs)-baseddesignhasbeenidentifiedrecentlyasanemergingtechnologytofurther eliminateinterferenceandimprovenetworkcapacity.However,thereareonlyfewstudiesofchannelassignment algorithmsforPOCs.Inthispaper,weresearchonutilizingPOCstoimprovenetworkcapacityandproposea traffic-irrelevantchannelassignmentalgorithm,whichassignschannelsforalllinksinthenetworkwhileminimizing totalnetworkinterference

متن ترجمه شده:

طرح مبتنی بر کانال های همپوشان جزیی (POCs) اخیرا به عنوان یک تکنولوژی نوظهور برای حذف بیشتر تداخل و بهبود ظرفیت شبکه، شناخته شده است. با این حال، مطالعات کمی در زمینه الگوریتم های تخصیص کانال برای POC ها وجود دارد. در این مقاله، درباره استفاده از POC ها برای بهبود ظرفیت شبکه تحقیق می کنیم و یک الگوریتم تخصیص نامرتبط با ترافیک پیشنهاد می کنیم که ضمن تخصیص کانال ها برای تمام لینک های شبکه، تداخل کل شبکه را کمینه می کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

The wireless mesh network is an emerging technology that provides high quality service to end users as the “last mile” of the Internet. Furthermore, multicast communication is a key technology for wireless mesh networks. Multicast provides efficient data distribution among a group of nodes. However, unlike other wireless networks, such as sensor networks and MANETs, where multicast algorithms are designed to be energy efficient and to achieve optimal route discovery among mobile nodes

متن ترجمه شده:

شبکه های مش بی سیم تکنولوژی نوظهوری است که سرویسی با کیفیت بالا برای کاربران نهایی، به عنوان "آخرین مایل" اینترنت، فراهم می سازد. علاوه بر این، ارتباط چندپخشی یک تکنولوژی کلیدی برای شبکه های مش بی سیم هستند. چندپخشی توزیع کاری داده میان گروهی از گره ها را فراهم می آورد. با وجود این، بر خلاف سایر شبکه های بی سیم، نظیر شبکه های حسگر و MANET ها، که در آن الگوریتم های چندپخشی باید با توجه به بهره وری انرژی و دستیابی به کشف مسیر بهینه بین گره های متحرک، طراحی شوند، در شبکه های مش بی سیم لازم است بازدهی بیشینه شود.

سوابق کاری

موردی برای نمایش وجود ندارد

تحصیلات

 • کارشناسی فیزیک کاربردی
 • صنعتی خواجه نصیر
 • از 1377 تا 1381
 • کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد
 • دانشگاه گیلان
 • از 1381 تا 1383
 • کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
 • آزاد قزوین
 • از 1388 تا 1390

گواهینامه ها

موردی برای نمایش وجود ندارد

مقالات و کتابهای منتشر شده

موردی برای نمایش وجود ندارد
با ما گفتگو کنید