احمد علی نیا

تخصص در ترجمه انواع متون

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [خوب]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]
  • مالی - حسابداری [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • مهندسی عمران [خوب]
  • مهندسی کامپیوتر [خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خوب]
  • روانشناسی [خوب]

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و برعکس

9.1 از 10
9.1 از 10
 • 295
  ترجمه انجام داده
 • 294
  ترجمه موفق
 • 1
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 69%
راضی 29%
متوسط 1%
ناراضی 1%
کیفیت ترجمه:
9.1 از 10
تحویل به موقع:
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9.1 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه مدیریت - 45143
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
45143

بسیار عالی

کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
Does increased disclosure of intangible assets enhance liquidity around new equity offerings?
زمینه پروژه:
تخصصی-مالی - حسابداری
ش سفارش:
43221
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/10/14
عنوان پروژه:
Deep Learning with Python
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
39074
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
A New Structure for Nonisolated Boost DC–DC Converter
زمینه پروژه:
تخصصی-مجموعه مهندسی برق
ش سفارش:
40417
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
خرده فروشی در داده کاوی
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
38710
راضی
کیفیت ترجمه:
7 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
1398/09/04
عنوان پروژه:
A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response
زمینه پروژه:
تخصصی-مجموعه مهندسی برق
ش سفارش:
40050
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/08/28
عنوان پروژه:
Fingerprint Matching using A Hybrid Shape and Orientation Descriptor
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
39781
مترجم حرفه ای متعهد و مودب و پاسخگو
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
شهرهومند
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
39555
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
روانشناسی ورزش
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
39726
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
شهرهوشمند
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
39554
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Jung’s most basic and far-reaching discovery is the collective unconscious or archetypal psyche. … It was Jung’s further discovery that the archetypal psyche has a structuring or ordering principle which unifies the various archetypal contents. This is the central archetype or archetype of wholeness which Jung has termed the Self.

متن ترجمه شده:

اساسی ترین و گسترده ترین کشف یونگ چیزیست که از آن تحت عنوان "ناخودآگاه گروهی" یا "سایک کهن الگویی " یاد می شود... کشف بعدی یونگ مشخص نمود که سایک کهن الگویی، از یک قاعده ساختاردهی یا ترتیبی بهره می برد که از طریق آن، انواع مختلفی از محتوی های کهن الگوی را یکپارچه می کند. این همان کهن الگوی محوری (اساسی) ،یا "کهن الگوی تمامیت" است که یونگ از آن تحت عنوان "خویشتن" یاد کرده است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

Rotary encoders are widely used to provide positional feedback information and achieve precise
control . The encoders are classified as optical, magnetic, inductive, and capacitive according
to their measurement principle. Optical and magnetic encoders are dominant in the market as they
can achieve high precision, but they tend to be relatively expensive and bulky .

متن ترجمه شده:

انکودرهای چرخشی به صورت گسترده جهت "تهیه اطلاعات بازخورد موقعیتی" و "امکان دستیابی به کنترلی دقیق" به کار می روند. انکودرها با توجه به اصول اندازه گیری شان به انواع نوری، مغناطیسی، القایی (سلفی) و خازنی تقسیم می شوند. انکودرهای نوری و مغناطیسی بخش عمده ای از بازار را تحت سلطه خود دارند، چرا که دقت بالایی را به ارمغان می آورند، اما در عین حال "هزینه" و "حجم" نسبتاً بالایی را در پی خواهند داشت.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

The first of the three saboteurs, your conclusion about yourself, is, unfortunately, just the first piece of this unholy trinity that leads to selfsabotage.
“The little world of childhood with its familiar surroundings is a model of the greater world. The more intensively the family has stamped its character upon the child, the more it will tend to feel and see its earlier miniature world again in the bigger world of adult life.”
—C. G. Jung

متن ترجمه شده:

متاسفانه اولین مورد از سه عامل خرابکاری ، یعنی نتیجه گیری های شما راجع به خودتان ، تنها در جایگاه نخستین عامل از عوامل بدطینتانه سه گانه ای قرار می گیرد که به خود تخریبی می انجامند.
"جهان کوچک خردسالی به همراه شرایط پیرامونی شناخته شده ی آن به منزله مدلی از جهان بزرگتر به شمار می رود.هر چقدر خانواده با شدت بیشتری سرشت خود را به کودک الحاق کرده باشد،کودک هم به همان نسبت به میزان بیشتری جهان مینیاتوری خود را در جهان بزرگتر حیات دوره بزرگسالی مجدداً احساس ، و مشاهده خواهد کرد "
سی.جی . جونگ

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

“Then what happens?”
“He rarely stays there long. These whales love to perform. And the more
we accentuate the positive, the more they trust us and the better their
performance.”
“You know, it’s odd, my coming here today,” Wes said.
“How do you mean?” Dave asked.
“Well, I come to SeaWorld to get away from thinking about work, and
find instead that I’m in management training.”
“Strange as it may sound,” Dave said, “that’s what working

متن ترجمه شده:

"سپس چه اتفاقی می افتد؟"
"او به ندرت برای مدت زیادی در آنجا باقی می ماند.این نهنگ ها عاشق نمایش دادن هستند. هر چقدر بیشتر بر جنبه های مثبت تاکید کنیم، اعتمادشان به ما هم بیشتر می شود، حرکات نمایشی شان هم بهتر می شود"

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

Kharrat [16] proposes a hybrid approach for classification of brain tissues. The classification is based on genetic algorithm (GA) and support vector machine (SVM). Feature extracted is wavelet based texture feature. The feature is extracted by spatial gray level dependence method (SGLDM). The extracted feature is given as input to SVM classifier. The choice of feature problem in classification is overcome by GA. The accuracy rate in proposed hybrid approach varies from 94.44% to 98.14%.

متن ترجمه شده:

خرات [16] یک رویکرد ترکیبی را به منظور دسته بندی بافت های مغز پیشنهاد داده است. در روش پیشنهادی وی، دسته بندی بر پایه ی الگوریتم ژنتیک (GA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) انجام می گیرد. ویژگی استخراجی از نوع ویژگی بافت مبتنی بر موجک است.ویژگی به کمک روش وابستگی مکانی سطح خاکستری(SGLDM) استخراج می شود. ویژگی استخراجی به عنوان ورودی به دسته بندی کننده ی SVM خورانده می شود.الگوریتم ژنتیک امکان غلبه بر مشکل انتخاب ویژگی در کاربردهای دسته بندی را فراهم نموده است. نرخ دقت در رویکرد ترکیبی پیشنهادی چیزی بین 94.44 الی 98.14 % است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Cognitive symptoms: For some patients, the cognitive symptoms of schizophrenia are subtle, but for others, they are more severe and patients may notice changes in their memory or other aspects of thinking.

متن ترجمه شده:

نشانه های شناختی : برای برخی بیماران، نشانه های شناختی شیزوفرنی خفیف هستند، در سایر بیماران این نشانه ها شدیدتر هستند و بیماران متوجه ی بروز تغییراتی در وضعیت حافظه یا سایر جنبه های فکری شان می شوند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Body dysmorphic disorder is a mental disorder in which you can't stop thinking about one or more perceived defects or flaws in your appearance a flaw that, to others, is either minor or not observable.

متن ترجمه شده:

اختلال بدریخت انگاری بدن یک اختلال ذهنیست که در آن فکر عیب دار بودن بخشی از ظاهرتان شما را رها نمی کند، در حالیکه همین عیب از دید سایرین جزئی یا غیرملموس است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

There are four basic types of bipolar disorder; all of them involve clear changes in mood, energy, and activity levels. These moods range from periods of extremely “up,” elated, and energized behavior (known as manic episodes) to very sad, “down,” or hopeless periods (known as depressive episodes).

متن ترجمه شده:

اصولاً اختلال دو قطبی به 4 نوع اصلی تقسیم می شود، در تمامی حالت های این بیماری تغییرات آشکاری در خلق و خوی، انرژی و میزان فعالیت ها به چشم می آیند.خلق و خوی بیماران بین دوره هایی کاملاً تحریک شده ، هوشیار و با رفتارهای پُرانرژی (دوره های شیذایی) تا دوره های کاملاً غمگین، بی انگیزه و ناامید (دوره های افسردگی) در نوسان هستند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

Although autism can be diagnosed at any age, it is said to be a “developmental disorder” because symptoms generally appear in the first two years of life.

متن ترجمه شده:

هرچند امکان تشخیص اوتیسم در هر سنی وجود دارد، اما می توان آن را در زمره ی "اختلالات توسعه ای" دسته بندی نمود چرا که نشانه های آن غالباً در دو سال اول زندگی ظهور می کنند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

of course, the schematic layout of the film is not readily apparent upon a first viewing of the film. the action moves quickly, and there are too many characters and similar compartments for the spectator to assimilate them thoroughly. All that is apparent is that the set design and framing of space are helping in some way to organize the narrative action in a more comprehensible fashion.

متن ترجمه شده:

البته شرایط فیلم بگونه ایست که تمامی ویژگی های طرح شماتیک آن پس از اولین دور از مشاهده قابل تشخیص نیستند. سیر تحولات بسیار سریع است و وجود شخصیت های متعدد واجزای مشابه در صحنه امکان تفکیک کامل آن ها را از بیننده سلب می کنند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: پزشکی
متن اصلی:

Bladder cancer most often begins in the cells (urothelial cells) that line the inside of your bladder — the hollow, muscular organ in your lower abdomen that stores urine. Although it's most common in the bladder, this same type of cancer can occur in other parts of the urinary tract drainage system.

متن ترجمه شده:

سرطان مثانه عمدتاً در سلول ها (سلول های اوروتلیال) پوشش دهنده ی سطح داخلی مثانه ی شما آغاز می شود. مثانه یک اندام ماهیچه دار و توخالی است که در بخش پایینی شکم قرار گرفته و عمل ذخیره سازی ادرار را برعهده دارد. هرچند این سرطان بیشتر در مثانه رواج دارد، اما ممکن است همین نوع سرطان در سایر بخش های سیستم تخلیه ی مجرای ادراری نیز به وقوع بپیوندد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مالی - حسابداری
متن اصلی:

Consider a fixed-income portfolio whose duration is equal to the length of a given
investment horizon. It is shown that there is a lower limit on the change in the end-of-
horizon value of the portfolio resulting from any given change in the structure of interest
rates. This lower limit is the product of two terms, of which one is a function of the
interest rate change only

متن ترجمه شده:

یک پورتفولیو با درآمد ثابت را در نظر گرفته که مدت زمان آن برابر با طول افق سرمایه گذاری تعیین شده است. این واقعیت اثبات شده که کران پایینی برای تغییرات ارزش پورتفولیو در انتهای افق زمانی در نتیجه ی هر گونه تغییر فرضی در ساختار نرخ های بهره وجود خواهد داشت. این کران پایین شامل دو مولفه است ، که یکی از آن ها صرفاً تابعی از تغییرات نرخ بهره ی می باشد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The association of MADM is with problems where alternatives are predetermined and when the model cannot be
stated in mathematical equations. The association of MODM methods is with problems where alternatives are nonpredetermined
and the aim of the problem is to identify the best alternative by considering a set of well-defined
criteria’s. However, the use of terms MADM and MCDM are to indicate the identical class of models and are
confused in practice

متن ترجمه شده:

تصمیم گیری مبتنی بر چندین ویژگی به مسائلی مربوط شده که گزینه ها از پیش تعریف شده هستند ، و نمی توان مدل را بر حسب معادلات ریاضیاتی بازسازی نمود.تصمیم گیری مبتنی بر چند هدف (MODM) به مسائلی مربوط شده که طی آن ها گزینه ها از پیش تعیین شده نیستند و هدف مساله شناسایی بهترین گزینه با مراجعه به مجموعه ای از معیارهای دقیقاً تعریف شده است. با تمامی این اوصاف، معمولاً از واژه های MADM و MCDM برای اشاره به مجموعه مدل های مشابهی استفاده شده و در عمل با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

The classifier may be used for recommendations purposes.
Once a student is classified there may be determined a class
with better knowledge coverage and thus there may be determined
the activities that need more attention such that the
student “jumps” into the destination class.

متن ترجمه شده:

امکان استفاده از طبقه بندی کننده برای مقاصد توصیه گری فراهم شده است. پس از طبقه بندی هر دانشجو، ممکن است کلاسی با پوشش دانشی بهتر برای وی در دسترس بوده ،فلذا در این حالت فعالیت هایی در دست تعریف قرار گرفته که نیازمند توجه بیشتری بوده و بواسطه ی آن ها دانشجو به شکل بی واسطه و تک مرحله ای به کلاس مقصد منتقل خواهد شد.

سوابق کاری

موردی برای نمایش وجود ندارد

تحصیلات

موردی برای نمایش وجود ندارد

گواهینامه ها

موردی برای نمایش وجود ندارد

مقالات و کتابهای منتشر شده

موردی برای نمایش وجود ندارد
با ما گفتگو کنید