سید حسین ضیاتبار

مترجم

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
  • عمومی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [خوب]

کارشناس ارشد رشته آموزش زبان. 20 سال سابقه تدریس در آموزشگاهها و حدود 15 سال است که در دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد مشغول تدریس هستم. بیش 5 سال است که بطور مداوم در کار ترجمه هستم. ضمنا در کار مترجم همزمان هم فعالیت داشته ام. بسته به تجربه تقریبا در تمامی رشته ها ترجمه کرده ام که بخش اعظم این تجربیات در ترنسیس بوده است.

8.7 از 10
8.7 از 10
 • 64
  ترجمه انجام داده
 • 64
  ترجمه موفق
 • 0
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 53%
راضی 37%
متوسط 10%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه:
8.6 از 10
تحویل به موقع:
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8.5 از 10
عنوان پروژه:
in2
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
34574
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه سایت به صورت کامل
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
30807
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
5 از 10
رعایت اصول نگارشی:
7 از 10
عنوان پروژه:
economics security private investment
زمینه پروژه:
تخصصی-مالی - حسابداری
ش سفارش:
29118
متوسط
کیفیت ترجمه:
6 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
4 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه فروردین - چهار
زمینه پروژه:
تخصصی-مالی - حسابداری
ش سفارش:
28540
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
f1
زمینه پروژه:
تخصصی-مالی - حسابداری
ش سفارش:
28583
راضی
کیفیت ترجمه:
7 از 10
تحویل به موقع:
8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
value engineering)Value Study Styles)
زمینه پروژه:
تخصصی-مدیریت
ش سفارش:
27355
متوسط
کیفیت ترجمه:
6 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
6 از 10
عنوان پروژه:
sk19
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
25663
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
c67
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
24200
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
1397/12/27
عنوان پروژه:
ترجمه با کیفیت عالی ریزنمرات تحصیلی
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
23962
راضی
کیفیت ترجمه:
7 از 10
تحویل به موقع:
1 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
قسمت دوم
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
24395
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10

سوابق کاری

 • مدرس زبان انگلیسی
 • دانشگاه مازندران و موسسه شکوه
 • از 1376 تا 1396

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 • از 1385 تا 1388

گواهینامه ها

 • کارشناسی ترجمه
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1378
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 • 1388

مقالات و کتابهای منتشر شده

 • Rapid Sequential Visual Processing of Spoken English in Listening Comprehension of Iranian Intermediate language Learners
 • ELT Voices – India International Journal for Teachers of English
 • 1393
با ما گفتگو کنید