مترجم ترنسیس

گلچینی از بهترین مترجمهای ترنسیس

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [خیلی خوب]
  • پزشکی [خیلی خوب]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خیلی خوب]
  • علم شیمی [خیلی خوب]
  • مالی - حسابداری [خیلی خوب]
  • معارف اسلامی و الهیات [خیلی خوب]
  • حقوق [خیلی خوب]
  • مدیریت [خیلی خوب]
  • مهندسی مکانیک [خیلی خوب]
  • مهندسی عمران [خیلی خوب]
  • مهندسی معماری [خیلی خوب]
  • مهندسی کامپیوتر [خیلی خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خیلی خوب]
  • قرارداد و اسناد تجاری [خیلی خوب]
  • روانشناسی [خیلی خوب]
  • ادبیات و زبان شناسی [خیلی خوب]
  • مواد و متالوژی [خیلی خوب]
  • علم فیزیک [خیلی خوب]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [خیلی خوب]
  • گردشگری [خیلی خوب]
  • کشاورزی [خیلی خوب]
  • اقتصاد [خیلی خوب]
  • تاریخ [خیلی خوب]
  • خبر [خیلی خوب]
  • رزومه و انگیزه نامه [خیلی خوب]
  • داستان و رمان [خیلی خوب]
  • زمین شناسی و معدن [خیلی خوب]
  • سیاسی و روابط بین الملل [خیلی خوب]
  • صنایع غذایی [خیلی خوب]
  • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [خیلی خوب]
  • فلسفه [خیلی خوب]
  • اینترنت و تکنولوژی [خیلی خوب]
  • محیط زیست و منابع طبیعی [خیلی خوب]
  • مهندسی پزشکی [خیلی خوب]
  • نظامی [خیلی خوب]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [خیلی خوب]
  • ورزشی [خیلی خوب]
  • هوافضا [خیلی خوب]
  • مهندسی صنایع [خیلی خوب]
  • هنر [خیلی خوب]
  • عمومی [خیلی خوب]
  • پزشکی [خیلی خوب]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خیلی خوب]
  • علم شیمی [خیلی خوب]
  • مالی - حسابداری [خیلی خوب]
  • معارف اسلامی و الهیات [خیلی خوب]
  • حقوق [خیلی خوب]
  • مدیریت [خیلی خوب]
  • مهندسی مکانیک [خیلی خوب]
  • مهندسی عمران [خیلی خوب]
  • مهندسی معماری [خیلی خوب]
  • مهندسی کامپیوتر [خیلی خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خیلی خوب]
  • قرارداد و اسناد تجاری [خیلی خوب]
  • روانشناسی [خیلی خوب]
  • ادبیات و زبان شناسی [خیلی خوب]
  • مواد و متالوژی [خیلی خوب]
  • علم فیزیک [خیلی خوب]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [خیلی خوب]
  • گردشگری [خیلی خوب]
  • کشاورزی [خیلی خوب]
  • اقتصاد [خیلی خوب]
  • تاریخ [خیلی خوب]
  • خبر [خیلی خوب]
  • رزومه و انگیزه نامه [خیلی خوب]
  • داستان و رمان [خیلی خوب]
  • زمین شناسی و معدن [خیلی خوب]
  • سیاسی و روابط بین الملل [خیلی خوب]
  • صنایع غذایی [خیلی خوب]
  • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [خیلی خوب]
  • فلسفه [خیلی خوب]
  • اینترنت و تکنولوژی [خیلی خوب]
  • محیط زیست و منابع طبیعی [خیلی خوب]
  • مهندسی پزشکی [خیلی خوب]
  • نظامی [خیلی خوب]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [خیلی خوب]
  • ورزشی [خیلی خوب]
  • هوافضا [خیلی خوب]
  • مهندسی صنایع [خیلی خوب]
  • هنر [خیلی خوب]
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها
  • تمام زمینه ها

مترجم ترنسیس تیمی از برترین مترجمهای سایت ترنسیس است که هر یک در زمینه تخصصی خود متبحر بوده و بالاترین امتیازها را از کارفرمایان قبلی خود کسب کرده است

9 از 10
9 از 10
 • 2666
  ترجمه انجام داده
 • 2665
  ترجمه موفق
 • 1
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 56%
راضی 38%
متوسط 5%
ناراضی 1%
کیفیت ترجمه:
8.5 از 10
تحویل به موقع:
8.8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8.6 از 10
1398/11/15
عنوان پروژه:
ترجمه اینترنت و تکنولوژی - 39124
زمینه پروژه:
تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
ش سفارش:
39124
راضی
کیفیت ترجمه:
6 از 10
تحویل به موقع:
6 از 10
رعایت اصول نگارشی:
6 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه متن تخصصی هنر/ فلسفه هنر با موضوع «تخیل در هنر و سینما»
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
33284
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/10/05
عنوان پروژه:
کاشی کاری 14
زمینه پروژه:
تخصصی-مجموعه ریاضیات و آمار
ش سفارش:
39503
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
ترجمه سایت
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
39118
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
1398/09/30
عنوان پروژه:
مرحله اول پروژه puzzle
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
42311
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/09/28
عنوان پروژه:
زبان تخصصی
زمینه پروژه:
تخصصی-صنایع غذایی
ش سفارش:
39433
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
1 2
1398/09/14
عنوان پروژه:
ترجمه روانشناسی - 39384
زمینه پروژه:
تخصصی-روانشناسی
ش سفارش:
39384
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
پس کرانه
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
38913
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/09/09
عنوان پروژه:
ترجمه عمومی - 26452
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
26452
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
1398/09/09
عنوان پروژه:
ترجمه عمومی - 26451
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
26451
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: معارف اسلامی و الهیات
متن اصلی:

Figuratively, fiqh means knowledge about Islamic legal rulings from their sources and deriving religious rulings from their sources necessitates the mujtahid (an individual who exercises ijtihad) to have a deep understanding in the different discussions of jurisprudence. A faqīh must look deep down into a matter and not suffice himself with just the apparent meaning, and a person who only knows the appearance of a matter is not qualified as a faqīh.

متن ترجمه شده:

واژه فقه به معنای دانش و آگاهی از احکام شرعی اسلامی و استنباط این احکام از منابع خود است که مجتهد (شخصی که عمل اجتهاد را انجام میدهد) را وا میدارد تا در مباحث مختلف فقه درک عمیقی داشته باشد. یک فقیه باید به عمق و ژرفای یک موضوع توجه کند و تنها به معنای ظاهری آن بسنده نکند...

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

The inductosyn is a multi-pole sensor which uses
electromagnetic induction principle to measure angle
position. The inductosyn works as a multi-pole rotary
transformer essentially. As the multi-pole structure could
compensate the errors, the inductosyn could obtain a high
accuracy [1]. Meanwhile, the inductosyn has high reliability,
could resist vibration and shock.

متن ترجمه شده:

اینداکتوسین یک سنسور چندقطبی است که از اصل القای مغناطیسی برای اندازه‌گیری موقعیت زاویه‌ای استفاده می‌کند. اینداکتوسین در اصل مانند یک مبدل چرخشی چندقطبی کار می‌کند. از آنجا که این ساختار چندقطبی قادر به جبران خطاهاست، اینداکتوسین می‌تواند به دقت بالا دست یابد [1]. در ضمن، اینداکتوسین با برخورداری از قابلیت اطمینان بالا، می‌تواند ارتعاش و تکان‌های شدید را تحمل کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: صنایع غذایی
متن اصلی:

The Affogato (1) is a classic Italian preparation pairing espresso and gelato. In Italian, “affogato” means drowned, a reference to the fact that the espresso is poured over a scoop of gelato, drowning it.
The Affogato suffers from a bit of an identity crisis, not knowing whether it should be a dessert or a drink.

متن ترجمه شده:

آفوگاتو یک دسر ایتالیایی تهیه شده از مخلوط اسپرسو و ژلاتو هست. در زبان ایتالیایی "آفوگاتو" به معنی غرق شده است، بدین معنا که اسپرسو بر روی یک اسکوپ ژلاتو ریخته می شود و ژلاتو در آن غوطه ور می شود.
آفوگاتو دچار بحران هویت است، یعنی مشخص نیست که آیا باید در دسته دسرها قرار بگیرد و یا به عنوان یک نوشیدنی در نظر گرفته شود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: فلسفه
متن اصلی:

The issue I am framing here through this reference that suggests
thinking is grounded in architecture concerns what the term grounding
implies. The “grounding” notion is a Heideggerian technique.
As an example, Heidegger suggests that the “grounding question of
Philosophy... the primal question of philosophy” is the question
“What is truth?” However, what is clear from his often used metaphor
is that truth is a slippery question that only gets
close to being answered by first being grounded.

متن ترجمه شده:

مسئله¬ای که این منبع به آن اشاره دارد حاکی از ریشه¬دار بودن مفهوم تفکر در معماری است، امری که به مفهوم «اساس» مرتبط است. مفهوم «اساس» در حقیقت یک تکنیک هایدگری است. به عنوان مثال هایدگر ادعا می¬کند که «سوال اساسی و اصلی فلسفه ... ماهیت حقیقت است». با این حال این استعاره پرتکرار نشان دهنده این است که حقیقت یک مفهوم ناپایدار بوده که تنها می¬توان با دنبال¬ کردن اساس آن به پاسخ سوال نزدیک شد.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

131 کلمه

متن ترجمه شده:

Lean manufacturing performance is one of the most important affecting factors in organizational performance. Lean manufacturing has been one of the most popular programs in waste elimination in the manufacturing and service industries, therefore companies use it to enhance quality and productivity. The concept of lean manufacturing is used to maximize and optimize the use of resources for production while focusing on minimizing waste.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی عمران
متن اصلی:

165 کلمه

متن ترجمه شده:

It is important to note that the destructive effects of the backfill is more severe in the lower wing of the beam, and it is not necessary to eliminate the backfill from the upper wing of the beam. In other words, the stress concentration and groove effect of the upper wing backfill is not very critical even in the presence of some defects in the welding root. Also, removing the backfill and backing weld on the upper wing is only possible through the access hole and due to the restricted access it is possible to increase the root defects of the connection.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی مکانیک
متن اصلی:

Assigning this task to an operator who may have to start and operate the generator during a power failure (1) provides a real hands-on refresher training opportunity, particularly if the task is rotated among all of the operators in a structured manner, (2) frees up maintenance personnel for tasks that require more specialized training and equipment, and (3) provides the facility with a better overall view of the dependability of the generator.

متن ترجمه شده:

سپردن این کار به شخصی که لازم است به هنگام قطع برق با این تولید کننده (تولید کننده برق) کار کند، 1) فرصتی آموزشی، جدید و عملی فراهم می کند، به ویژه زمانی که این کار بین همه افراد به صورت منظم انجام شود، 2 و به متخصصین نگهداری برای گذراندن دوره آموزش تخصصی و استفاده از تجهیزات فرصت بیشتری می دهد و 3 دسترسی بهتر و اعتماد بیشتری برای نگهداری تولید کننده برق در اختیار افراد متخصص قرار می دهد.

 • زبان ترجمه: فارسی به عربی
 • حوزه ترجمه: گردشگری
متن اصلی:

قطارهای پنج ستاره فدک کوپه ی شما را آماده ی سفری خاطره انگیز کرده است. همه چیز مهیا است. تاریخ سفر را مشخص کنید؛ همسفرهای خود را انتخاب کنید. از ایستگاه راه آهن تا مقصد با شما هستیم.
توان حرکت با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، ارائه خدمات پذیرا یی به مسافران توسط کترینگ ایرانی-اتریشی، امکان تنظیم دمای فضای داخل کوپه از 22 تا 26 درجه در تابستان و زمستان، سامانه ی اعلام و اطفای حریق،

متن ترجمه شده:

قطارات "فدك" بخمس نجوم قد جهزت غرفتك لسفرة مريحة لا تنسى. كل شيء جاهز. قم بتحديد ‏موعد سفرك؛ واختر رفاق سفرك. نحن معكم من محطة القطارات إلى المقصد.‏
طاقة سير بسرعة تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، تقديم خدمات الاستقبال للرکاب من قبل طاقم إيراني ‌‏– نمساوي وبإمكانية التحكم بدرجة حرارة الفضاء الداخلي للغرفة بدءا من 22 وانتهاء إلى 26 ‏درجة في كل من الصيف والشتاء، وبنظام الإنذار المبكر وإطفاء الحريق.‏

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: رزومه و انگیزه نامه
متن اصلی:

تا آنجا که به یاد دارم همیشه در پی ایجاد فرم ها و احجام بوده ام. خطوط و نقاط موجود در اطراف خویش را در امتدادهم در ذهن خود متصور میشدم و فرم بدیعی در ذهن خود خلق میکردم. این خود نوعی خلاقیت بود که روز به روز در من رشد پیدا میکرد.

متن ترجمه شده:

Since I can remember I have been after creating forms and volumes. I would imagine the lines and dots in my surrounding connected to each other in my mind and I would create a new form in my head. This was a kind of creativity that would grow inside of me day after day.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

پژوهش در نمونه ای به حجم 480 نفر نوجوان دختر و پسر در بازه سنی 12-18 سال اجرا شده است که 6/23 درصد گروه نمونه 11 تا 13 ساله، 1/62 درصد 14 تا 16 سال و 3/14 درصد 17 تا 18 ساله بودند. همچنین 5/48 درصد نمونه را دختران و 5/51 درصد نمونه را پسران تشکیل می دادند

متن ترجمه شده:

The study was conducted on a sample of 480 teenage boys and girls between the ages of 12 and 18 years of which 32.6 percent were between 11 to 13 years old, 26.1 percent were between 14 to 16 years old and 41.3 percent were between 17 to 18 years old. Also, 48.5 percent of the sample were girls and 51.5 percent were boys.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. از حیث نوع گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب کلی یک طرح پژوهشی توصیفی انجام گرفته است.در این پژوهش از روش های همبستگی، مطالعه ی نیکویی برازش و تحلیل عاملی و تحلیل پایایی جهت مطالعه ی میزان ارتباط و همخوانی بین متغیرهای مورد ارزیابی پرسشنامه ها و مبانی نظری و نیز استانداردسازی پرسشنامه استفاده شد.

متن ترجمه شده:

This research had a practical goal. The relevant data has been gathered via survey and in terms of methodology, it is considered among testing researches, that has been done is a general framework of a descriptive research. In this research, correlation method, study of goodness of fit, factor analysis and reliability analysis has been used to analyze the relation and the congruence between analyzed variables of the surveys, theoretical principles and standardization of the survey.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

اختلال در تنظیم هیجان که شامل آگاهی، شناسایی و ابراز هیجان است، در بسیاری از آسیب های روانی از جمله اضطراب، افسردگی و شکایات جسمی در کودکان مشاهده می شود. بنابراین ابزارهایی که ناکارآمدی در تنظیم هیجان را بسنجند در تشخیص و درمان اختلالات روانی نقش بسزایی دارند. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی مقیاس ابراز هیجان در کودکان پرداخته شده.
این مطالعه، یک طرح پژوهش توصیفی، با هدف کاربردی است

متن ترجمه شده:

Emotion regulation disorder, which involves awareness, identification, and expression of emotion, is found in many psychological disorders, including anxiety, depression, and physical complaints in children. Therefore, tools that measure the ineffectiveness of emotion regulation, play an important role in the diagnosis and treatment of mental disorders. Accordingly, the present study investigates the psychometric properties of the Persian version of the Emotion Expression Scale in children.
This study is a descriptive research project with a practical purpose.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده ‌شد.
تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده در این پژوهش یک عامل را شناسایی کرد. همچنین تحلیل عاملی تائیدی بیان نمود که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است و می‌توان گفت مفروضه پژوهشگر مبنی بر تک عاملی بودن پرسش‌نامه درد شکمی مورد تأیید می‌باشد. ضریب پایایی پرسشنامه در کل مقیاس رضایت‌بخش بود

متن ترجمه شده:

In order to investigate the construct validity of the questionnaire, two exploratory and confirmatory factor analysis methods were used.
The exploratory factor analysis performed in this study identified one factor. Also confirmatory factor analysis indicated that the model is in good condition for explanation and fitting and it can be said that the researcher's hypothesis, that the Abdominal Pain Questionnaire is one-factor, is confirmed. Reliability coefficient of the questionnaire on the whole scale was satisfactory.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: روانشناسی
متن اصلی:

از نقاط قوت پژوهش حاضر می توان به این نکته اشاره کرد که شهر تهران تنوعی از اقوام و فرهنگ های مختلف را در برگرفته؛ لذا به نظر می رسد انتخاب این شهر به عنوان جامعه آماری و محل نمونه گیری بازنمایی مناسبی از مقتضیات جامعه ایرانی و تکثر موجود باشد و قابلیت تعمیم نتایج را بالا ببرد. با در نظر داشتن اهمیت توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی آزمودنی ها، سعی بر آن بوده

متن ترجمه شده:

Among the strength points of this research it can be pointed out that the city of Tehran hosts a variety of different ethnicities and cultures. Therefore, it seems that the selection of this city as the statistical population and sampling ground is a proper representation of the needs of the Iranian society and the existing plurality. Plus this can help generalize the results.Besides, by considering the importance of focusing on the social conditions and economic testables, it was tried to…

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: ورزشی
متن اصلی:

A National Team participating in the World Championship shall be organized by the corresponding National Federation (hereby called “NF”). The NF has the right and responsibility to select and organize its own national team.

متن ترجمه شده:

هر یک از تیم های ملی شرکت کننده در مسابقات جام جهانی می بایست از سوی فدراسیون ملی (NF) سازماندهی شود. فدراسیون ملی این اجازه و همچنین این مسئولیت را دارد که تیم ملی خود را سازماندهی نماید.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: حقوق
متن اصلی:

7. Notices
All notices or demands required or permitted by the terms of this Agreement will be given in writing and delivered to the parties.

8. Integration
This Agreement contains the entire agreement and understanding by and between the Customer and the Service Provider and no representations, promises, agreements or understandings, written or oral, not herein contained shall be of any force or effect.

متن ترجمه شده:

7. اطلاعیه‌ها
تمام اطلاعیه‌ها یا مطالبه‌های ضروری یا مجاز توسط مفاد این قرارداد، به‌صورت مکتوب به طرفین ابلاغ و تحویل داده خواهد شد.

8. یکپارچگی
این موافقتنامه حاوی تمامی توافق‌ها و تفاهم‌هایی است که توسط مشتری و ارائه‌دهنده‌ی خدمات و بین آنها صورت گرفته است و هیچ نمایندگی، قول، توافق یا تفاهمی، چه کتبی و چه شفاهی، که در اینجا گنجانده نشده باشد، نافذ نبوده یا اثری نخواهد داشت.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

A whistleblowing hotline is a channel that allows employees and others to confidentially alert an organisation about suspicions of misconduct. It is an important tool for reducing risks and building trust as it enables managers to detect and act on possible misconduct at an early stage. Whistleblowing hotlines also perform a preventive role as their mere existence can make people think twice about committing acts of fraud, corruption, harassment and other improper practices.

متن ترجمه شده:

خطوط مستقیم افشاگري کانالی است که به کارمندان یک سازمان و افراد متفرقه امکان ارسال محرمانه پیغام هایی را می دهد که در رابطه با سوء رفتارها و خطاهای سازمانی هشدار می دهند. این ابزار برای کاهش خطرات و همچنین افزایش حس اعتماد بسیار پر اهمیت است و در شناسایی و مقابله با سوء رفتارها در همان مراحل اولیه به مدیران کمک می کند. این خطوط مستقیم، همچنین، به عنوان مانعی برای جلوگیری از تفکراتی به کار گرفته می شوند که جنبه کلاهبرداری، فساد، تعرض و دیگر رفتارهای ناشایست زا به همراه دارند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: اینترنت و تکنولوژی
متن اصلی:

The Internet has revolutionized the way we shop. Because of the numerous advantages and benefits, more and more people these days prefer buying things online over the conventional method of going into stores.
What are some reasons that many people love online shopping and why is it so popular? Below are my top ten reasons for shopping online.

متن ترجمه شده:

اینترنت روش های متداول خرید کردن را متحول کرده است. افراد بسیاری به دلیل نقاط قوت و مزایای آن ترجیح می دهند به جای استفاده از روش های سنتی و متداول و مراجعه به فروشگاه ها از خرید آنلاین استفاده کنند. دلیل علاقه این افراد به خرید آنلاین چیست و به چه دلیل این چنین محبوبیت یافته است؟ در قسمت زیر 10 دلیلی که برای خرید آنلاین دارم را ارائه داده ام.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: معارف اسلامی و الهیات
متن اصلی:

کل صفحه یک پاراگراف است.

متن ترجمه شده:

لازم است بر اهمیت این اصل تاکید کنم. اگر قصد دارید درک بالاتری از آموزه های انجیل در مورد مریم مقدس داشته باشید، باید ابتدا عیسی مسیح را به خوبی بشناسید. از این رو، در ابتدای هر فصل و پیش از صحبت در مورد مریم مقدس، اشاره ای به عیسی مسیح خواهیم داشت.
سومین مورد و البته مهمترین مورد از نظر من این است که باورهایی مسیحیان از مریم مقدس در هر یک از دو عهد انجیل، نشات گرفته از عهد قدیم هستند. در حقیقت، نکته کلیدی برای درک آموزه های انجیل از مریم مقدس در بخشی به نام گونه شناسی (typology) در دسترس است: منظور از گونه شناسی، مطالعه کتاب عهد قدیم (یا گونه ها) و کامیابی در عهد جدید است. به گفته جوزف راتزینگر (که بعد ها به بندیکت شانزدهم معروف شد): تصویر مریم مقدس در عهد جدید نشات گرفته از عهد قدیم است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: محیط زیست و منابع طبیعی
متن اصلی:

The wide-ranging, cumulative, negative effects of anthropogenic disturbance, including
habitat degradation, exotic species, and hunting, on native wildlife has been well documented
across a range of habitats worldwide with carnivores potentially being the most
vulnerable due to their more extinction prone characteristics. Investigating the effects of
anthropogenic pressures on sympatric carnivores is needed to improve our ability to
develop targeted, effective management plans for carnivore conservation worldwide

متن ترجمه شده:

تاثیرات گسترده، تصاعدی و منفی برهمزنی ناشی از دخالت های انسان از جمله تخریب زیستگاه ها، وارد کردن گونه های غیر بومی، و شکار حیات وحش بومی در زیستگاه های سرتاسر این کره خاکی به ثبت رسیده اند؛ به گونه ای که گوشتخواران را به شدت آسیب پذیر و مستعد انقراض کرده اند. در این بین لازم است در زمینه فشار های ناشی از دخالت های انسانی، مطالعات متعددی بر روی گوشتخواران هم بوم صورت پذیرد؛ تا بدین ترتیب بتوان برنامه های مدیریتی موثر و هدفمندی در رابطه با حفاظت از گوشتخواران این کره خاکی ارائه داد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

Switching hubs have a variety of functions. Here, we take a look at a switching hub having the following simple
functions.
• Learns the MAC address of the host connected to a port and retains it in the MAC address table.
• When receiving packets addressed to a host already learned, transfers them to the port connected to the host.
• When receiving packets addressed to an unknown host, performs flooding.
Let’s use Ryu to implement such a switch.

متن ترجمه شده:

سوئیچ هاب شبکه کابردهای بسیاری دارد. از این رو، قصد داریم نگاهی به سوئیچ هایی با کاربردهای ساده بی اندازیم. مشخصه های این سوئیچ هاب ها از این قرار است:
• یادگیری MAC" آدرس" در هاست متصل به یک پورت و ذخیره کردن آن آدرس در جدول "MAC آدرس"
• به هنگام دریافت "packet addressed" به پورتی که پیش از این مرحله یادگیری را پشت سر گذاشته است، لازم است به پورتی منتقل شوند که به هاست متصل هستند.
• به هنگام دریافت یک "packet addressed" از یک هاست نامشخص، از فلادینگ استفاده شود.
اجازه دهید برای پیاده سازییکچنین سوئیچی از Ryu استفاده کنیم

 • زبان ترجمه: فارسی به عربی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

http://khorraman.ir/2018/02/05/%d8%af%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%84/

متن ترجمه شده:

شما پاراگرافی به عنوان پاراگراف ارزیابی مشخص نکردید

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
The emergence of criminal business enterprises is strongly associated with
entrepreneurial innovation rather than an extension of managerial routine.
It occurs at times of great volatility. Volatility refl ects the fact that the economic,
competitive and law enforcement environment is continually subjected
to shocks (Casson and Godley, 2007). Shocks are extremely varied:
they include disruptions because of police actions, fads and fashions in
consumer tastes, and rivalry among competitors.

متن ترجمه شده:

مدیریت کارآفرینی
پیدایش کسب و کارهای مجرمانه و غیرقانونی بیش از آن که پیآمد گسترش جریانهای عادی مدیریتی باشد، ثمرهی نوآوری در کارآفرینی است. کارآفرینی جنایی در دوران بیثباتی شدید رخ میدهد. بیثباتی بازتابی از این واقعیت است که محیط اقتصادی، رقابتی و اجرای قانون در معرض شوکهای پیاپی است (کاسون و گادلی ، 2007). دامنهی تنوع این شوکها بسیار گسترده است و از ناآرامیهای ناشی از فعالیتهای نیروی پلیس تا مدهای زودگذر مورد پسند مصرفکنندگان و رقابت بین رقبا را دربرمیگیرد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: سیاسی و روابط بین الملل
متن اصلی:

Daniel Pipes, another renowned essentialist, claims that Muslims have an unavoidable problem with modernity. According to Pipes, the “Muslim anomie” from modernity lies in the truth that Muslims are not able to adapt to Western civilization.

متن ترجمه شده:

دنیل پایپس به عنوان یک فعال پرآوازه در مکتب ذات باوری بر این باور است که مسلمانان معضل غیرقابل اجتنابی با مبحث مدرنیته دارند. به گفته پایپس مسئله "آنومی مسلمان" در حیطه مدرنیته بر این حقیقت اشاره دارد که مسلمانان نمیتوانند خود را با فرهنگ غربی وفق دهند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی مکانیک
متن اصلی:

Only a few years ago, traditional logic for generator sets (gensets) held that:
• Diesel generators = reliable and inexpensive but also noisy, loud and messy.
• Natural gas generators = expensive and temperamental but also quieter and cleaner.
Diesel fuel is the traditional choice for commercial and industrial standby power, but is by no means the only choice. In the past, gaseous fuels have been avoided in industrial applications based upon cost, power density and perception of durability and fuel reliability.

متن ترجمه شده:

سالها پیش، منطق کلاسیک مجموعه ژنراتور (gensets) این چنین بود:
• ژنراتورهای دیزلی: مطمئن و ارزان، در عین حال پرسروصدا و ناپاک هستند.
• ژنراتورهای گاز طبیعی: گرانقیمت و حساس به گرما و بی سروصدا و پاک هستند.
سوخت دیزل یک گزینه سنتی برای توان استندبای صنعتی و تجاری است، ولی تنها گزینه موجود به شمار نمی رود. در گذشته، به دلیل هزینه بالا، چگالی توان، دوام و اعتبار، از سوخت های گازی پرهیز میشد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مالی - حسابداری
متن اصلی:

we introduced the first constraint on this computation,
arguing that the growth rate in the terminal value equation has to be less
than or equal to the nominal growth rate in the economy (domestic or
global) in which the company operates. I would tighten that constraint
by suggesting that the risk-free rate be used as the proxy for nominal
growth in the economy, thus bringing the currency choice into the
growth estimate; if you are working with...

متن ترجمه شده:

اولین محدودیتی که بر روی این محاسبات اعمال شد در این زمینه بحث می کرد که نرخ رشد معادله ارزش نهایی می بایست کمتر تر و یا برابر با نرخ رشد صوری اقتصادی هر کمپانی فعال باشد (بین المللی یا داخلی). من پیشنهاد می کنم برای برطرف کردن این محدودیت ها، بهتر است نرخ بدون ریسک را جایگزین رشد صوری کنیم؛ در نتیجه، گزینه ارزی نیز وارد تخمین رشد خواهد شد. اگر شما از ... استفاده می کنید

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

در این قسمت مجموع داده‌هایی که ممکن است در دسترس سرویس قرار گیرد آمده است. البته باید توجه نمود که بسته به تنظیمات گوشی شما و نیز نسخه‌ای از سرویس که در این برنامه در حال استفاده است، ممکن است تنها بخشی از این داده‌ها مورد استفاده واقع شود.

متن ترجمه شده:

This section shows the data that may be available to the service. It should be noted, however, that only part of this data may be used depending on your phone's settings and the version of service being used in this application.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

Encouraged to make the story their own, Hall and Williams moved away from the source material, and it only loosely inspired the film version. jeph Loeb, head of television for Marvel Entertainment, says, “Don and Chris took the barest of bones from the comics, fused it with Marveliciousness, and then married it to the great traditions of Disney Animation.”

متن ترجمه شده:

هال و ویلیام از موضوع اصلی فاصله گرفتند و تصمیم گرفتند داستان خودشان را بسازند؛ این حرکت توانست تا حدودی الهام بخش داستان اصلی فیلم باشد. جف لوب، سرپرست کمپانی مارول انترتینمنت، گفت: دان و کریس اساس داستان های کامیک را در نظر گرفتند و آنرا با داستانی حیرت انگیز در آمیختند، و سپس سنت های انیمیشن دیزنی را به آن پیوند زدند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

If your current balance reaches the payment threshold by the end of the month, a 21 day payment processing period begins. After the processing period ends, we'll issue you a payment. Learn more about payment timelines.

For example, let's say the payment threshold for your account is $100. If your current balance reached $100 during January and you've completed all the steps above, then we would issue you a payment at the end of February.

متن ترجمه شده:

چنانچه بالانس فعلی شما تا آخر ماه به آستانه پرداخت برسد، یک پروسه پرداخت ۲۱ روزه آغاز می شود. پس از پایان پروسه، ما یک پرداخت انجام خواهیم داد. اطلاعات بیشتر درباره جدول زمانی پرداخت.
مثلا، فرض کنید که آستانه پرداخت حساب شما ۱۰۰ دلار است. چنانچه بالانس فعلی شما در طول ژانویه به ۱۰۰ دلار برسد و تمام مراحل بالا را طی کرده باشید، ما یک پرداخت در انتهای فوریه انجام خواهیم داد.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: کشاورزی
متن اصلی:

تاثیر نوع پوسته نحوی چیندمان و ارتفاع بوبین های مقوایی به عنوان مغزی بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی

متن ترجمه شده:

Influence of syntactic shell type and height of cardboard bobbins as piping on mechanical strength of sandwich panel

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی عمران
متن اصلی:

پاراگراف مورد نظر صفحه 3
آرتیکل 2
پاراگراف اول
میباشد

متن ترجمه شده:

طبقه بندی عمده خاک
از نظر مهندسین راه و ساختمان، مواد تشکیل دهنده پوسته زمین به طور قراردادی به دو دسته خاک و سنگ طبقه بندی می شوند. خاک در واقع توده ای از سنگ دانه های معدنی است که به صورت طبیعی شکل گرفته اند و می توان آنها را با استفاده از ابزار مکانیکی بسیار ملایم از جمله یک تلاطم ملایم در آب تفکیک و جداسازی کرد. از طرفی دیگر، سنگ به توده ای از سنگ دانه های معدنی گفته می شود که با کمک یک نیروی چسبندگی قوی و پایدار به یکدیگر متصل شده اند. از آنجایی که دو واژه "قوی" و "پایدار" می توانند معانی وتفاسیر متعددی داشته باشند، مرز بین خاک و سنگ لزوما به صورت قراردادی در نظر گرفته می شود. در واقع، توده هایی از سنگ دانه های معدنی وجود دارند که طبقه بندی آنها به عنوان خاک یا سنگ کار دشواری است. در این کتاب، واژه خاک به موادی گفته می شود که بی تردید با تعریف ارائه شده در متن بالا همخوانی دارد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

One current approach to doing this is using a dedicated container to define and manage persistent storage. Such a container can be bundled with storage hardware to provide a standardised, generic storage solution for use with containers. Systems of this sort essentially offer persistent storage as a commodity. We can expect to see greater commodification of this sort in the near future.

متن ترجمه شده:

یک رویکرد برای انجام این کار، استفاده از یک کانتینر اختصاصی برای تعیین و مدیریت ذخیره سازی مداوم (ماندگار) است. چنین کانتینری را می توان با سخت افزار ذخیره سازی همراه کرد تا یک راه حل ذخیره سازی استاندارد و عمومی برای استفاده با کانتینرها ارائه شود. اینگونه سیستم ها در نهایت ذخیره سازی مداوم (ماندگار) را به صورت یک کالا یا محصول عرضه می کنند. انتظار می رود که در آینده نزدیک این قبیل تجاری سازی ها بیش از پیش دیده شوند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

A business process flow is composed of Stages, and within each stage there are Steps to complete which are fields.
Business process flows enable you to require users to complete certain steps before completing the process and if needed you can also allow users to jump stages. They are available for out-of-the-box entities and even your own custom entities.

متن ترجمه شده:

جریان فرآیند کسب و کار متشکل از چندین مرحله است که هر یک از این مراحل به نوبه خود از مراحلی تشکیل شده اند که لازم است به ترتیب پیموده و تکمیل شوند.
اینگونه جریان ها این امکان را برای شما فراهم می آورند تا ار کاربرانتان بخوهید پیش از تکمیل پروسه، مراحل تعریف شده را بپیمایند و در صورت لزوم می توانید به گونه ای عمل کنید تا برخی از کاربران منتخب بتوانند مراحل نامرتبط را رد نمایند. این قابلیت برای موجودیت های خارج از چهارچوب مرسوم و متداول در دسترس است و حتی می تواند برای موجودیت های مرسوم شما نیز کارایی داشته باشد.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

هدف این سیستم کاهش هزینه ها، افزایش سود یا ارزش ایجاد شده شرکت یا سازمان به بالاترین مقدار ممکن و حفظ آن است. تاکنون برای شرکتها امکان‌پذیر نبوده است که در هر شرایطی با بهینه‌ترین استفاده از همه امکانات و منابع موجود، بالاترین بازدهی و بیشترین سود ممکن را تولید نموده و در صورت تغییرات بیرونی یا درونی شرایط بهینه را حفظ نمایند. محصول ارایه شده در اینجا قدرتمندترین راه‌حل این مشکل است.

متن ترجمه شده:

Propose behind this cost reduction service is to increase the interests or the values being created for a specific company to its maximum level. It should be noted that these values and interest should be retained. Till now, for different companies, the optimal use of these facilities and resources was not feasible; also, achieving the highest rate of interests and values or retaining them has been unsuccessful. The service being introduced here is the most powerful solution for this problem.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: حقوق
متن اصلی:

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally identifiable information' (PII) is being used online. PII, as used in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context.

متن ترجمه شده:

According to the US privacy law and information security, Personally identifiable information or (PII), is information that can be used to identify, contact or locate a single person, or to identify an individual in context. These information could be used with other information or alone. The following privacy policy would allow those who care about their PII to receive better services.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: معارف اسلامی و الهیات
متن اصلی:

It is a longstanding philosophical opinion that metaphysical realism is an essential ingredient in the case for scepticism. However, as I see things, the source of scepticism lies in realist commitments of another sort entirely, commitments carried by a doctrine I call 'epistemological realism'. This is what I want to explain. Realism seems to open the way to scepticism because it seems to make it impossible to account for the necessary truth-conduciveness of epistemic justification.

متن ترجمه شده:

این مورد (اگر جملات قبلی رو می خوندم می تونستم برای این مورد (It is) اصطلاح بهتری پیدا کنم ) یک نظریه فلسفی است که به واسطه آن واقع گرایی متافیزیکال به جزئی اساسی از مکتب شک گرایی تبدیل شده ست. با این وجود، از نقطه نظر من، منشا مکتب شک گرایی از تعهدات واقع گرایانه دسته ای دیگر سرچشمه می گیرد؛ و تعهدات توسط اصول و تعلیمی هدایت می شود که آنرا "واقعیت گرایی معرفت شناختی" می نامم. این همان چیزیست که قصد توصیف اش را دارم. در ظاهر، واقع گرایی به اصطلاح کلیدی برای کشودن مکتب شک گرایی است، زیرا امکان ارائه توجیهی برای مفاهیم معرفت شناختی را غیر ممکن می سازد.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
متن اصلی:

لوسمی میلوئید مزمن (CML) یک اختلال میلوپرولیفراتیو کلونال است. دلیل مهم بروز CML وجود یک کروموزوم کوچک در سلول های توموری بیماران مبتلا به CML است که به کروموزوم فیلادلفیا مشهور است که در نتیجه یک جابجایی متقابل بین کروموزوم 9 و کروموزوم 22 می باشد(18) بخش از ژن abelson در کروموزوم 9 یعنی abl با ژن ناحیه خوشه نقطه شکست(bcr)

متن ترجمه شده:

Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a myeloproliferative clonal disorder. An important reason for the occurrence of CML is the presence of a small chromosome in tumor cells of patients suffering from CML, that is known as Philadelphia chromosome, which is the result of a cross-link between chromosomes 9 and 22 (18). A part of abelson gene in chromosome 9, abl, with the cluster region gene of fracture point (bcr)...

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مالی - حسابداری
متن اصلی:

پاراگراف اول

متن ترجمه شده:

پیش از اینکه کتاب را شروع کنیم، مناسب دانستیم توضیح بیشتری درباره نقطه شروع این کتاب ارائه کنیم. در سال 2012، یکی از ما نویسندگان این کتاب – جن ، یک کارآفرین موفق – با دیگری تماس گرفت – ریچارد، محقق در زمینه رشد کودکان- و برای همکاری در نوشتن یک کتاب از او کمک خواست. مکالمه بین ما خیلی زود به عدم قطعیتی ختم شد که هر دو به عنوان والدین یک کودک با آن مواجه بودیم.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی عمران
متن اصلی:

پس از انتخاب شتاب‌نگاشت‌ها، نوبت به اعمال شتاب‌نگاشت‌ها به قاب‌های مدل‌سازی شده تحت آیین‌نامه‌ی 2800 و مقررات ملی ساختمان رسید. مجموعا 16 قاب با تعداد دهانه‌ها و ارتفاع‌های متغیر هرکدام تحت 70 شتاب‌نگاشت قرار گرفتند که از نتایج این 1120 تحلیل چنین برمی‌آید که برای Rjb کمتر از حدود 3 کیلومتر، میزان نیروهای اعمال شده به سازه از میزان مجاز آیین‌نامه‌ای فراتر می‌رود

متن ترجمه شده:

After selecting accelerometers, it was time to apply accelerometers to model frames under the 2800 regulations and national building regulations. A total of 16 frames with variable cavities and elevations were each subjected to 70 accelerations, and the results from these 1120 analyzes revealed that for Rjb less than about 3 km, the amount of forces applied to the structure exceeds the permitted value.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

When not properly paginated, every page of a series may be indexed as a separate document, which consumes crawl budgets (on larger sites), as well as making pages compete with one another for SERP placement.
Unimportant pages, such as tag pages, can also create index bloat, again consuming the crawl bots’ time on your site which would be better spent indexing your important pages.

متن ترجمه شده:

هنگامیکه صفحه بندی به درستی انجام نشود، هر صفحه از یک مجموعه ممکن است به عنوان یک داکیومنت یا صفحه جدا ایندکس شود. این امر باعث می شود بودجه خزش (کراول) بیشتری (در سایت های بزرگتر) مصرف کند و همینطور منجر به رقابت صفحه ها در مکانشان در SERP (جایگاه نتایج در موتورهای جستجو) خواهد شد.
صفحات کم اهمیت مانند صفحات تگ ها همچنین می توانند index blot (پدیده ای که باعث می شود موتو جستجو گیج شود کدام صفحه را ایندکس باید بکند و کدام صفحه را ایندکس نکند) ایجاد کنند که وقت زیادی از رباتهای خزنده را می گیرند در صورتیکه بهتر است این زمان صرف ایندکس کردن صفحات مهم شما شود.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

اگر مشغول خواندن این مطلب هستید، به احتمال زیاد اینستاگرام بلاک شده است و دیگر نمی‌توانید کارهایی مانند فالو، لایک و کامنت گذاشتن را انجام دهید. در این حالت شما با پیغام Action Blocked روبرو خواهید شد. دقت داشته باشید که بلاک شدن در ایسنتاگرام برای فعالیت‌های اینستاگرامی مثل کامنت گذاشتن است و با تعلیق کامل اکانت (Instagram suspension) تفاوت دارد.

متن ترجمه شده:

If you are reading this article, you have been blocked on Instagram for sure, so you cannot accomplish liking, commenting and following people. In this situation, you will receive the “action blocked” notification. Note that being blocked means Instagram is stopping you from sending messages or liking posts and comments, and it is completely different from being suspended, I mean when you receive Instagram suspension notification.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

طبق محاسبات فوق و با در نظر گرفتن فرضیات مطالعه Ansar و Sparks میزان صرفه‌جویی سالانه مقداری غیرتصادفی و قطعی است که آن را با ST نمایش می‌دهند. درصد تغییرات لگاریتمی در تاسیسات تجمعی صرفه‌جویی در انرژی را با ؟ نشان می‌دهیم که در آن Xt مجموع تعداد تجمعی تاسیسات صرفه جویی در انرژی در زمان t است.

متن ترجمه شده:

According to the above calculations, and considering the assumptions of Ansar and Sparks, the annual saving rate is a non-random and definite amount that is presented with ST. The percentage of logarithmic changes in the cumulative energy saving facility is shown with ? in which Xt is the total cumulative number of energy saving facilities at time t

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مجموعه مهندسی برق
متن اصلی:

The performances of FST-PSO are compared against standard PSO [1],
PPSO [14] and state-of-the-art competitors like Artificial Bee Colony (ABC)
[15], Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) [16], Differential
Evolution (DE) [17], and Genetic Algorithms (GA) [18]. All these
algorithms are population-based optimization procedures, where the quality
of the individuals is assessed by means of a proper fitness function.

متن ترجمه شده:

عملکرد FST-TSO در مقایسه با PSO [1] ، PPSO [14] ، و همچنین مطابق با آخرین پیشرفت ها علمی (مورد استفاده از سوی رقبا) سنجیده می شود. در رابطه با آخرین پیشرفت های علمی می توان به این موارد اشاره کرد: الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) [15]، ماتریس کواریانس راهکار انطباق تکامل (CMA-ES) [16]، تکامل تفاضلی (DE) [17]، و الگوریتم ژنتیک (GA) [18]. تمام این الگوریتم ها بر اساس روش بهینه سازی مبتنی بر جمعیت عمل می کنند، به طوری که کیفیت هر یک از نمونه ها توسط تابع ارزیاب مناسب سنجیده می شود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

It would be a grave sin not to include Telltale's The Walking Dead as one of the best zombie games of all time. While other zombie titles would have you endlessly chopping off heads, or blowing undead brains to bits with a shotgun, this game explores the human side of the zombie apocalypse.

متن ترجمه شده:

انتخاب نکردن بازی Telltale's The Walking Dead به عنوان یکی از بهترین بازی های ژانر ترسناک (زامبی محور) بسیار کار ناجوانمردانه ای هست. در بازی های مشابه با عنوان بازی های زامبی محور، قطع کردن سر از بدن یا متلاشی کردن مغز زامبی ها با تفنگ شات گان متداول هست؛ ولی بازی Telltale's The Walking Dead جنبه دیگری از آخرالزمان و حمله زامبی ها را در نظر می گیرد. وقتی می گوییم جنبه ای دیگر، منظور جنبه انسانی زامبی هاست.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مالی - حسابداری
متن اصلی:

Medical imaging has matured over the last decades in terms of technology. It has become an important tool in medical diagnosis and therefore utilization rates have increased. However, the maturity has come with a cost. The cost to bear is the high cost of investing and the increased installation base translated as increased competition.
This book attempts to become the reader’s capital budgeting financial assessment assistant.

متن ترجمه شده:

طی سال های اخیر، تصویربرداری پزشکی با رشد فزاینده ای همراه بوده و در زمینه تشخیص بیماری ها به یک ابزار حیاتی مبدل شده است؛ در نتیجه کاربرد آن نیز افزایش داشته است. با این وجود، این درجه از تکامل هزینه هایی به همراه دارد. هزینه ای که در این میان لزوما می بایست اعمال شود، در واقع هزینه بالای سرمایه گذاری های مرتبط می باشد. لازم به ذکر است که با افزایش رقابت در این عرصه، میزان استفاده از این ابزار نیز افزایش می یاید.
این کتاب قصد دارد برای خوانندگان خود به عنوان یک دستیار ارزیابی مالی بودجه بندی عمل کند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی مکانیک
متن اصلی:

Baseline O&M costs should be based on actual budgets and expenditures to the greatest extent practical.This essentially “measures” the baseline consumption of these parts or services. Estimated expenditures should be avoided if at all possible. In cases where such information is not available and must be estimated, parts and labor costs can be derived from resources such as RS Means or other methods. Estimated expenditures should be adjusted to reflect any site-specific factors that would affect costs

متن ترجمه شده:

هزينه ها بايد تا حداكثر حد ممكن بر اساس بودجه واقعى و مخارج باشند. اين در نهايت باعث "اندازه گيرى" كف مصرف اين بخش ها يا خدمات خواهد شد. در صورت امكان، بايد كاملا از مخارج تخمينى دورى كرد. در مواردى كه اين اطلاعات در دسترس نيست و بايد تخمين زده شود، هزينه هاى بخش ها و كار را مى توان از منابعى مانند متوسط هاى RS يا ساير روش ها استخراج نمود. مخارج تخمينى بايد به گونه اى تنظيم شوند كه انعكاس دهنده هرگونه فاكتور سايت محورى باشند كه بر هزينه ها تاثيرگذار خواهد بود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

The classifier may be used for recommendations purposes.
Once a student is classified there may be determined a class
with better knowledge coverage and thus there may be determined
the activities that need more attention such that the
student “jumps” into the destination class.

متن ترجمه شده:


اهداف کلاسه بند برای ارائه پیشنهاد و توصیه مورد استفاده قرار می گیرد. به محض اینکه دسته بندی یک دانش آموز مشخص شد، همزمان کلاسی برای وی مشخص می شود که برای پوشش دهی هر چه بهتر دانش مرتبط شکل گرفته است. در نتیجه، فعالیت هایی تعریف می شوند که به توجه بیشتری نیاز دارند و این دسته ها به گونه ای شکل می گیرند که هر دانش آموز مستقیما به کلاس مقصد وارد خواهد شد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

This could be based on company-wide goals or high volume searches. For example, maybe one of your products isn’t converting as well as others, but when it does convert, it brings in higher revenue. You might want to test tailored ad campaigns and landing pages to see if you can improve conversion rates for that product in order to produce a higher return on your ad spend.

متن ترجمه شده:

این می تواند مبتنی بر اهداف اصلی کمپانی و یا جستجویهای با حجم بالا (منظور میزان جستجوی یک محصول یا عبارت در موتورهای جستجوی اینترنتی است) باشد. به عنوان مثال ممکن است نرخ تبدیل (نرخ تبدیل یک کاربر به یک مشتری) یک محصول نسبت به سایر محصول ها زیاد نباشد، اما زمانیکه نرخ تبدیل را بالا ببریم درآمد بیشتری نسب به سایر محصولات به ارمغان بیاورد. لذا شاید علاقه مند باشید کمپین های تبلیغاتی سفارشی و یا صحفه های وررود را آزمایش کنید تا متوجه شوید که بهبود نرخ تبدیل برای آن محصول آیا منجر به نرخ بازگشتی (منظور میزان درآمدی است که از تبلیغ حاصل می شود) می شود که توجیه کننده هزینه تبلیغ باشد یا خیر.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

The paper shows that taking inventory control out of the hands of competitive or exclusive retailers and assigning it to a manufacturer increases the value of a supply chain especially for goods whose demand is highly volatile.
This is because doing so solves incentive distortions that arise when retailers have to allocate inventory across sales periods, and thus allows for better intertemporal price discrimination.

متن ترجمه شده:

نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهند که خارج کردن "کنترل موجودی" از دسترس خرده فروشان انحصاری یا رقابتی و همچنین انتقال مسئولیت ها به تولید کننده می تواند در افزایش ارزش زنجیره تولید سودمند باشد؛ این مقوله به ویژه برای کالاهایی با قیمت های متغیر صادق است.
چرا که پیاده سازی این راهکار به حل مسئله مرتبط با محرک های موجود برای تحریف در قیمت ها می انجامد، که از اجبار خرده فروشان برای تحمیل آن ها دریک دوره فروش نشات گرفته اند، و در نتیجه زمینه را برای تبعیض قیمت های بین زمانی هموارساخته اند.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مدیریت
متن اصلی:

Sales eligible lead delivery: The total number of inbound leads across all channels that are passed from the marketing team to sales based on shared qualification criteria. As you can see in the chart above, we segment inbound leads by business type – small business, mid-market and enterprise – to ensure we’re delivering the right number of leads to each of our teams. This KPI is also referred to as Marketing Qualified Leads (MQLs).

متن ترجمه شده:

تحویل لید قابل قبول برای فروش: تعداد کل لیدهای ورودی در سطح تمامی کانال ها که از تیم بازاریابی، بر اساس معیار صلاحیت مشترک، به تیم فروش منتقل می شود. همانطور که در جدول بالا می بینید، ما لیدهای ورودی را بر اساس نوع تجارت - کسب و کار کوچک، متوسط و سازمانی - تقسیم خواهیم کرد تا انتقال تعداد مناسبی لید به هر یک از تیم ها تضمین شود. این KPI همچنین با نام لیدهای قابل قبول برای بازاریابی (MQL) نیز یاد می شود.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی معماری
متن اصلی:

Planting Islands - Planting islands shall be placed
between parking courts to visually interrupt rows of
parked vehicles and to separate individual parking courts.
Planting islands between parking courts shall have a
minimum width of 20 feet and a minimum area of 360
square feet. Each of these islands shall provide at least
1 canopy shade tree having a clear trunk height of 9
feet.

متن ترجمه شده:

فضای سبز - فضاهای سبز بین محل های پارک قرار خواهند گرفت تا ردیف های وسایل نقلیه پارک شده را به لحاظ بصری متمایز کرده و محل های پارک تکی را جدا کند. این فضاهای سبز دارای حداقل عرض 20 فوت و مساحت 360 فوت مربع هستند. هر یک از این بخش ها حداقل یک سایه بان درختی با ارتفاع تنه 9 فوت خواهند داشت.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: پزشکی
متن اصلی:

In 2002, a “State of the Art Symposium” was held in Copenhagen to commence working on producing “General Guidelines for Burn Care”. The Professions Allied to Medicine (PAM) Committee acknowledged the need for the development of “Evidence Based Guidelines” for PAM, but we were aware of the enormity of undertaking such a task.
A decision was made to produce basic guidelines/recommendations for practice, to be used as working documents, and based on “Evidence of Best Practice".

متن ترجمه شده:


در سال 2002، سمپوزیم آخرین پیشرفت های علمی و مطالعانی در کوپن هاگ آغاز شد و هدف از این سمپوزیوم بررسی دستورالعمل های عمومی برای مراقبت های بعد از سوختگی معرفی شد. در این نشست، کمیت PAM متشکل از کارشناسان رشته پزشکی بر نیاز مبرم برای ایجاد دستورالعمل های تجربی و مبتنی بر شواهد را تاکید کردند، با این وجود آگاهی لازم در زمینه اهمیت یک چنین وظیفه ای وجود دارد.
تصمیمات لازم در زمینه ایجاد و توسعه دستورالعمل های اساسی/پیشنهاد شده و کارآمد اتخاذ شد. لازم به ذکر است این شواهد براساس شواهد به دست آمده از تاثیرگذارترین و دقیق ترین مطالعه بوده است

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: مهندسی کامپیوتر
متن اصلی:

WiththeadventoftheInternetandtheflourishingofconnectedtechnology,elec- tronic commerce has become a new business model that disrupts the traditional transactional model and is transforming the consumer’s lifestyle. Electronic commerce leads to constantly changing customer needs, therefore quick action and collaboration between production and the market is essential.

متن ترجمه شده:

با پیدایش اینترنت و شکوفایی فن آوری های مرتبط، تجارت الکترونیک به یک مدل کسب و کار نو تبدیل شده است که سبک زندگی کاربران را به طور کلی تغییر داده است . تجارت الکترونیک به صورت مداوم باعث ایجاد تغییر در نیاز مصرف کنندگان شده و در نتیجه اقدامات سریع و همکاری بین تولید و بازار حیاتی ست.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: کشاورزی
متن اصلی:

Stable isotope labeling. One strategy to guide the detection of fungal secondary metabolites in complex metabolomics fingerprints is to specifically label fungal products using stable isotope labeling (SIL). When growing on a labeled substrate, fungi produce labeled secondary metabolites that can be distinguished from contaminants and background noise.

متن ترجمه شده:

نشانگذاری ایزوتوپی ثابت. راهنمایی کاربردی برای تشخیص متابولیت های ثانویه قارچی در اثر متابولومیک در واقع رده بندی کردن محصولات قارچی با استفاده از نشانگذاری ایزوتوپی ثابت (SIL) است. هنگام رشد بر روی لایه های رده بندی شده، متابولیک ثانویه محصولات قارچی را می توان از آلاینده ها و نویز پس زمینه متمایز کرد.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
متن اصلی:

This has
the effect of suppressing apoptotic responses and/or cell-cycle arrest
through repression of p53 targets. SMO deletion or pharmacological
inhibition in mouse models of CML blocked this pathway and led
to loss of LSCs.60,61 However, TKI treatment alone was unable to
block this pathway, suggesting that hedgehog signaling was kinaseindependent

متن ترجمه شده:


اثر مهار کنندگی آپوپتوزی و/یا وارسی چرخه ی یاخته ای به واسطه سرکوب کردن ژن های p53 هدف امکانپذیر است. حذف شدن SMO از مدل های موش CML و یا مهار فارماکولوژی مرتبط، دلیل مسدود شدن این مسیر است؛ و به از دست رفتن LSC ها می انجامد. با این وجود، روش درمان TKI صرفا/به تنهایی قابلیت مسدود کردن این مسیر را نداشته است، در نتیجه پیشنهاد می شود که پیام رسانی هج هاگ(hedgehog signaling) مستقل از پروتئین کیناز است.

 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • حوزه ترجمه: عمومی
متن اصلی:

On behalf of Martinrea International, you are being asked to please complete a confidential Employee Opinion Survey.
Our intent in soliciting input is to identify your concerns on issues affecting Martinrea and, wherever possible, implement corrective action.

متن ترجمه شده:


به نمایندگی از Martinrea اینترنشنال ، از شما تقاضا داریم فرم نظرسنجی کارمندان را تکمیل نمایید. ما در تلاش هستیم به واسطه این نظر سنجی بتوانبم اموری را شناسایی کنیم که بر عملکرد Martinrea تاثیرگذار هستند. بدین ترتیب این امکان فراهم می شود تا در مواقع ضروری اقدامات لازم جهت اصلاح آن ها صورت پذیرد.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: پزشکی
متن اصلی:

در مطالعه¬ی هوو و همکاران، فعالیت آنتی باکتریال نانوورقه های گرافن اکسید بر باکتری E.coli بررسی شد؛ فعالیت متابولیکی E.coli بعد از دو ساعت انکوباسیون با نانوورقه های گرافن در غلظت 20 میکروگرم بر میلی لیتر به 70 درصد کاهش یافت و در غلظت 85 میکروگرم بر میلی لیتر به 13 درصد کاهش یافت.

متن ترجمه شده:

In the study of Hove et al., The antibacterial activity of graphene oxide nanorods on E. coli was investigated; E.coli's metabolic activity was reduced to 70% after two hours of incubation with graphene nanobots at a concentration of 20 μg / ml and at concentrations 85 μg / ml decreased to 13%.

 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • حوزه ترجمه: پزشکی
متن اصلی:

مطالعه ی حاضر با هدف برآورد شیوع کوتاه قدی در ایران با استفاده از روش متاآنالیز انجام شد.
این مطالعه براساس چک لیست (PRISMA) انجام شد. جستجو، انتخاب مطالعات، ارزیابی و استخراج داده ها توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم انجام گرفت، در صورت اختلاف به پژوهشگر سوم ارجاع داده شد و توافق نهایی به صورت بحث کلی صورت گرفت.

متن ترجمه شده:

The present study was conducted with the purpose of estimating the outbreak of shortness in Iran, using meta-analysis method.
This study was conducted based on checklists (PRISMA). The research process, selection of different studies, evaluation and extraction of data were conducted by two separate researchers. In this process, if there was any difference, the process was referred to a third researcher and the final agreement was discussed as a whole.

سوابق کاری

موردی برای نمایش وجود ندارد

تحصیلات

موردی برای نمایش وجود ندارد

گواهینامه ها

موردی برای نمایش وجود ندارد

مقالات و کتابهای منتشر شده

موردی برای نمایش وجود ندارد
با ما گفتگو کنید