نحوه ایجاد پروژه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و ترجمه آنلاین مقاله انگلیسی به فارسی

بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را انتخاب کنید

بر مبنای کیفیت و قیمت بهترین مترجم را برای ترجمه محتوای خود انتخاب کنید

نحوه ایجاد پروژه ترجمه

ثبت نام کنید

برای ثبت درخواست ترجمه شما با چند گام ساده میتوانید در سایت ترنسیس عضو شوید.

سفارش ترجمه

سفارش خود را ایجاد کنید

وارد پنل کاربری خود شوید و سفارش ترجمه خود را با طی چند گام ساده ایجاد کنید.

سفارش خود را ایجاد کنید

وارد پنل کاربری خود شوید و سفارش ترجمه خود را با طی چند گام ساده ایجاد کنید.

بهترین و مناسب ترین مترجم را انتخاب کنید

یکی از پیشنهاد ها را انتخاب کنید

از میان پیشنهادهایی که مترجمین ترنسیس برای ترجمه متن شما داده اند یکی را انتخاب کنید.

پرداخت بعد از رضایت از کیفیت کار مترجم

متن ترجمه شده را تحویل بگیرید

ترجمه متن خود را تحویل بگیرید، آن را بررسی کنید و در صورت رضایت تأیید کنید.

متن ترجمه شده را تحویل بگیرید

ترجمه متن خود را تحویل بگیرید، آن را بررسی کنید و در صورت رضایت تأیید کنید.

آیا درخواست ترجمه دارید؟

همین حالا اولین پروژه خود را ایجاد کنید