امیرحسین زنگی آبادی

امیرحسین زنگی آبادی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین زنگی آبادی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای عمومی و محاوره

مترجم فیلم ها و تاک شو های هالیوودی، بازی های کامپیوتری، رمان و داستان ها و...

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • رزومه و انگیزه نامه [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -