آسیه شکری

آسیه شکری

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آسیه شکری

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه علم فیزیک و مکانیک و عمومی

دانشجوی دکتری فیزیک و مترجم در زمینه علم فیزیک، مکانیک و عمومی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • علم فیزیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -