احمد معینی

احمد معینی [ کد 75875 ]

7 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد معینی [ کد 75875 ]

7 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 24 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 3 رأی ]

مترجم در زمینۀ مهندسی برق

مترجم در زمینۀ مهندسی برق

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

نمونه‌کار های انجام شده

 • مهندسی صنایع
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  BACKGROUND OF THE INVENTION As recently as ten years ago, the vast majority of industrial robots were controlled by hard-wired logic electronics and were taught using simple teach and repeat methods. The robot“programs” created consisted primarily of instructions to move the robot to a taught location, generate an output signal, or wait for an external input signal. A typical program would consist of fewer than one hundred such instructions.

  متن ترجمه شده:

  زمینۀ اختراع: در ده سال اخیر، قسمت اعظمِ ربات های صنعتی با استفاده از تجهیزاتِ الکترونیکِ سیم بندی شده کنترل شده اند و به وسیلۀ روش سادۀ آموزش و تکرار، آموزش دیده اند. «برنامۀ» ربات که شامل دستورالعمل هایی برای جابه جایی ربات به مکان آموزش داده شده است، سیگنالی خروجی تولید می کند یا منتظر یک سیگنال ورودی می ماند. یک برنامۀ عادی شامل کمتر از صد دستورالعمل است.

 • مجموعه مهندسی برق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  the task force decided the most practical approach was to require the AMB vendor to supply a machine specific allowable force envelope as a function of frequency. This allowable envelope is required to have a factor of safety of at least 1.5. If data for data for an independent audit are specified as being provided, the vendor also is expected to indicate what specific issues were considered and supply enough information to confirm that the envelope is reasonable. Thus, the final evaluation for UR is to compare the predicted forces at each actuator to this available force envelope.

  متن ترجمه شده:

  گروه عملیاتی تصمیم گرفت که عملی ترین شیوه، الزام فروشنده AMB به تامین یک ماشین مخصوص پوش نیروی مجاز، به عنوان تابعی از فرکانس بود. لازم است این پوش مجاز دارای حداقل ضریب امنیتی برابر با یک و نیم باشد. اگر اطلاعات تعیین شده، برای یک بازرس مستقل مشخص شده باشد؛ فروشنده باید تعیین کند که دقیقا چه موضوعاتی در نظر گرفته شده است و اطلاعات لازم برای تایید منطقی بودن پوش را تامین کند. بنابرین، ارزیابی نهایی برای UR، مقایسه نیروهای پیش بینی شده در هر راه انداز با پوش نیروی اعلام شده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 54%
راضی 46%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.5 از 10
  تحویل به موقع
  9.6 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.4 از 10
  فاطمه محمودی 1400/02/31
  عنوان سفارش:ترجمه مجموعه مهندسی برق - 67140
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مجموعه مهندسی برق | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  - بی نام 1400/02/23
  عنوان سفارش:Absolute bounds of list algorithms for parallel machines scheduling with unavailability periods
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مهندسی صنایع | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10