ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احمد معینی

 • 23 دقیقه پیش فعال بوده
 • 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد معینی

 • 23 دقیقه پیش فعال بوده
 • 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 9 رأی ]
22 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه مهندسی برق

با سلام، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق هستم و در زمینه ترجمه انواع متن های عمومی زبان انگلیسی و تخصصی مهندسی برق فعالیت دارم.

22 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

the task force decided the most practical approach was to require the AMB vendor to supply a machine specific allowable force envelope as a function of frequency. This allowable envelope is required to have a factor of safety of at least 1.5. If data for data for an independent audit are specified as being provided, the vendor also is expected to indicate what specific issues were considered and supply enough information to confirm that the envelope is reasonable. Thus, the final evaluation for UR is to compare the predicted forces at each actuator to this available force envelope.

متن ترجمه شده:

گروه عملیاتی تصمیم گرفت که عملی ترین شیوه، الزام فروشنده AMB به تامین یک ماشین مخصوص پوش نیروی مجاز، به عنوان تابعی از فرکانس بود. لازم است این پوش مجاز دارای حداقل ضریب امنیتی برابر با یک و نیم باشد. اگر اطلاعات تعیین شده، برای یک بازرس مستقل مشخص شده باشد؛ فروشنده باید تعیین کند که دقیقا چه موضوعاتی در نظر گرفته شده است و اطلاعات لازم برای تایید منطقی بودن پوش را تامین کند. بنابرین، ارزیابی نهایی برای UR، مقایسه نیروهای پیش بینی شده در هر راه انداز با پوش نیروی اعلام شده است.

متن اصلی:

the task force decided the most practical approach was to require the AMB vendor to supply a machine specific allowable force envelope as a function of frequency. This allowable envelope is required to have a factor of safety of at least 1.5. If data for data for an independent audit are specified as being provided, the vendor also is expected to indicate what specific issues were considered and supply enough information to confirm that the envelope is reasonable. Thus, the final evaluation for UR is to compare the predicted forces at each actuator to this available force envelope.

متن ترجمه شده:

گروه عملیاتی تصمیم گرفت که عملی ترین شیوه، الزام فروشنده AMB به تامین یک ماشین مخصوص پوش نیروی مجاز، به عنوان تابعی از فرکانس بود. این پوش مجاز لازم است که دارای حداقل ضریب امنیتی برابر با یک و نیم باشد. اگر اطلاعات تعیین شده، برای یک بازرس مستقل مشخص شده باشد، فروشنده باید مشخص کند که چه موضوعات مشخصی در نظر گرفته شده است و اطلاعات لازم برای تایید منطقی بودن پوش را تامین کند. بنابرین، ارزیابی نهایی برای UR، مقایسه نیروهای پیش بینی شده در هر راه انداز با پوش نیروی اعلام شده است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 44%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
مهدی اصلانی
1399/11/03
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
mohammad hossein
1399/10/20
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید