سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احمد معینی

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد معینی

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 21 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
59 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینۀ مهندسی برق

با سلام، فارغ‌التحصیل رشتۀ مهندسی برق هستم و در زمینۀ ترجمۀ انواع متن های عمومی زبان انگلیسی و تخصصی مهندسی برق فعالیت دارم.

59 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

BACKGROUND OF THE INVENTION As recently as ten years ago, the vast majority of industrial robots were controlled by hard-wired logic electronics and were taught using simple teach and repeat methods. The robot“programs” created consisted primarily of instructions to move the robot to a taught location, generate an output signal, or wait for an external input signal. A typical program would consist of fewer than one hundred such instructions.

متن ترجمه شده:

زمینۀ اختراع: در ده سال اخیر، قسمت اعظمِ ربات های صنعتی با استفاده از تجهیزاتِ الکترونیکِ سیم بندی شده کنترل شده اند و به وسیلۀ روش سادۀ آموزش و تکرار، آموزش دیده اند. «برنامۀ» ربات که شامل دستورالعمل هایی برای جابه جایی ربات به مکان آموزش داده شده است، سیگنالی خروجی تولید می کند یا منتظر یک سیگنال ورودی می ماند. یک برنامۀ عادی شامل کمتر از صد دستورالعمل است.

متن اصلی:

Take your seats, please. My lecture will be about 40 minutes. And after that, I will give anyone the opportunity to ask me questions for about 15 or 20 minutes. So the whole thing will be one hour. And it is after that hour that we will do book signing. You can buy the books there if you want to and I'll sign them here. We'll get back to that later. If you have a pendulum this is a pendulum, mass m, length L, than you can derive which I do in class, but I won't bore you with that

متن ترجمه شده:

لطفاً بنشینید. سخنرانی من در حدود 40 دقیقه طول می کشد و پس از آن در حدود 15 یا 20 دقیقه به همه این فرصت را می دهم که از من سوال بپرسند؛ پس در مجموع این سخنرانی در حدود یک ساعت طول می کشد. در ادامه و پس از این یک ساعت، کتاب ها را امضا خواهیم کرد. اگر بخواهید، می توانید کتاب ها را از آنجا بخرید و من اینجا آنها را امضا می کنم. بعداً به این موضوع (امضای کتاب) رسیدگی خواهیم کرد. اگر یک پاندول با جرم m و طول L داشته باشید، می توانید به چیزی که در کلاس رسیده ام، برسید، اما با این موضوع شما را کسل نمی کنم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 52%
راضی 48%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.8 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
Homa Sheikhi
1400/01/21
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
Homa Sheikhi
1400/01/19
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی صنایع
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید