احمد محمدی

احمد محمدی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد محمدی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عمومی

فارغ التحصیل فیزیک کاربردی دانشگاه تهران هستم و در حال حاضر دبیر زبان انگلیسی هستم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -