ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Akbar Kousha

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Akbar Kousha

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای انگلیسی-فارسی در زمینه صنعت، تجارت، و مدیریت

کارشناس مهندسی شیمی و کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید