ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد علی مرکباتی

 • 5 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد علی مرکباتی

 • 5 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 69 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از9 رأی ]
81 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

فوق لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

81 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

3.2 Mixtures. Substances posing a danger to health or the environment in accordance with the Regulation (EC) No. 1272/2008, assigned a Community exposure limit in the workplace, and classified as PBT/vPvB or included in the Candidate List:

متن ترجمه شده:

۳.۲مخلوط‌ها. برای موادی که طبق مقررات شماره ۱۲۷۲/۲۰۰۸ اتحادیه اروپا برای سلامتی و یا محیط زیست خطرناک باشند، در محل کار با محدودیت مواجه خواهند بود و به عنوان مواد PBT/vPvB دسته‌بندی می‌شوند و یا در لیست انتخابی قرار می‌گیرند:

متن اصلی:

The principal factors namely smoothened value, changes in the smoothened value and the trend estimate are analyzed for the forecast of stock market. Forecasting error is calculated from the difference of peak value and the forecast value. Share values of a bank for three consecutive years are analyzed. Values are saved for each and every month and the variations are monitored carefully. The factors related to stock market are tabulated and graphs are plotted. It is concluded that the stock market follows Brownian motion and hence it is considered as fractals sets

متن ترجمه شده:

به منظور پیش‌بینی بازار سهام، عوامل اصلی یعنی ارزش تعدیل شده، تغییرات در ارزش تعدیل شده و تخمین روند تحلیل می‌شوند. خطای پیش‌بینی از اختلاف مقادیر حداکثر و مقادیر پیش‌بینی شده محاسبه می‌شود. ارزش سهام بانک در سه سال متمادی تحلیل می‌شود. مقادیر در هر ماه ثبت شده و تغییرات آن به دقت پایش می‌شود. عوامل مربوط به بازار سهام جدول‌بندی شده و در نمودارها ترسیم می‌شوند. طبق نتایج به دست آمده، بازار سهام مطابق با الگوی جوهری حرکت می‌کند و در نتیجه از آن به عنوان یک مجموعه فراکتال یاد می‌شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 75%
راضی 22%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 44%
راضی 56%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
امیرحسین زهرایی
1399/11/02
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امیرحسین زهرایی
1399/10/27
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید