علی امیری

علی امیری [ کد 33710 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی امیری [ کد 33710 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمهٔ انگلیسی به فارسی.

دو سال هست که در کار ترجمه هستم. بنظر خودم -که شاید مهم نباشه- در مقایسه با بقیهٔ مترجمان بیشتر درمورد زبان فارسی می‌فهمم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

  متن ترجمه شده:

  موضوع «تقویت» نحوهٔ تبدیل یک پاداش به رفتار را بررسی می‌کند که ما، با کم و بیش‌کردن مقدار و تغییر برنامهٔ زمانی تحویل پاداش، آن را صورت می‌دهیم. بنیان‌گذاری شده توسط محققانی هم‌چون «ایوان پالوف» و «بی.اف. اسکینر»، و گسترش یافتن آن به دامنه علوم انسانی، درک «تقویت» و قدرت این موضوع راه‌حل ساخت سیستم پاداش‌ـی مناسب است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -