علی رستمی

علی رستمی [ کد 45765 ]

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی رستمی [ کد 45765 ]

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم و محقق منابع اطلاعاتی

دو سال سابقه ترجمه علمی و دانشگاهی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  BitDeer offers a flexible payment mechanism for electricity fees so that users can select the best payment strategy in the context of price fluctuation. Even if the daily earnings are less than the electricity fee, users can also continue to mine the cryptocurrency in an improving market environment. 

  متن ترجمه شده:

  ماینیگ ابری، BitDeer، مکانیسم پرداخت منعطفی را برای هزینه‌های الکتریسیته پیشنهاد می‌کند که با توجه به آن، کاربران می‌توانند بهترین استراتژی پرداخت ممکن را در شرایط مختلف نوسانی قیمت الکتریسته انتخاب کنند. حتی اگر درامد روزانه کم‌تر از هزینه الکتریسیته باشد، کاربران می‌توانند همچنان به استخراج رمزارز خود در محیط بازاریابی بهبود دهنده‌ای ادامه دهند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -