ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علی رستمی

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی رستمی

  • 1 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم و محقق منابع اطلاعاتی

دو سال سابقه ترجمه علمی و دانشگاهی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

BitDeer offers a flexible payment mechanism for electricity fees so that users can select the best payment strategy in the context of price fluctuation. Even if the daily earnings are less than the electricity fee, users can also continue to mine the cryptocurrency in an improving market environment. 

متن ترجمه شده:

ماینیگ ابری، BitDeer، مکانیسم پرداخت منعطفی را برای هزینه‌های الکتریسیته پیشنهاد می‌کند که با توجه به آن، کاربران می‌توانند بهترین استراتژی پرداخت ممکن را در شرایط مختلف نوسانی قیمت الکتریسته انتخاب کنند. حتی اگر درامد روزانه کم‌تر از هزینه الکتریسیته باشد، کاربران می‌توانند همچنان به استخراج رمزارز خود در محیط بازاریابی بهبود دهنده‌ای ادامه دهند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید