سیدعلی هاشمی

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیدعلی هاشمی

  • 1 روز پیش فعال بوده
  • 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در انواع زمینه ها.

دارای مدرک مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

در یک سطح مقدماتی، بازاریابی فرایندی است که از شناخت مشتری های خود، ایجاد و برقراری ارتباط با آنها تشکیل می شود. به عنوان عضوی از جامعه باید به مشتری ها نشان دهید که دنبال تبلیغات، اعلانات و تاکتیک های فوق العاده بازاریابی نیستید. حقیقت این است که بازاریابی در چهارراه مشتری و تجارت واقع شده است یعنی از یک سو منافع شخصی که حکم اصلی در تجارت را ایفا می کند و نیاز های مشتریان از سوی دیگر.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید