امیرحسین یاراحمدی

امیرحسین یاراحمدی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین یاراحمدی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه های عمومی و پزشکی

دانشجوی پزشکی - دارای مدرک معادل C2 در زبان انگلیسی - آشنا به اصطلاحات تخصصی موضوعات علوم تجربی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -