ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Amirhossein Kaffashi

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Amirhossein Kaffashi

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 5 رأی ]
11 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حوزه ادبیات و زبانشناسی، مترجم عمومی

دانش آموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
ترجمه متون ادبیات و زبانشناسی، و همچنین متون عمومی مختلف

11 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The verbal system is based on a present and a past stem. From the latter an infinitive is formed with the endings -(a)y, or literary -(a)n. The imperfective and subjunctive particles are ma-, Hawr. mi-, and bi- respectively. After ma- there is often reduction of the initial consonants b, d, g; thus Kand. maw can mean “I come,” “it becomes” (lit. mabō), “he gives” (madō), and “it is necessary” (magō). The personal endings of present tenses are Hawr. sing. 1 -ū, 2 -ī, 3 -ō, plur. 1 -mē, 2 -dē, 3 -ā; Kand. -ǖ, -ī, -ū, -im, dī,-ān; but Gahv., -im, -ī, -i, -ām, -a, -in. In the koinē, -m and -n occasionally appear in the first per. sing. -ū(m/n).

متن ترجمه شده:

سیستم فعلی از یک ریشه حال و یک ریشه گذشته تشکیل شده است. یک مصدر با شناسه -(a)y یا شناسه ادبی -(a)n از ریشه گذشته ساخته می‌شود. حروف استمرار و شرطی به ترتیب ما، می در هورامی و بی هستند. پس از ما اغلب کاهش حرف صامت ابتدایی «ب، د و ج» رخ می دهد. بنابراین maw در گویش کندوله می‌تواند «می‌آیم»، «می‌شود»، «می‌دهد» و «لازم است» معنی دهد. شناسه‌های فعل در زمان حال اینگونه‌اند: مفرد هورامی: 1 -ū, 2 -ī, 3 -ō جمع هورامی: 1 -mē, 2 -dē, 3 -ā کندوله: -ǖ, -ī, -ū, -im, dī,-ān گهواره ای: -im, -ī, -i, -ām, -a, -in در گویش معیار، «م» و «ن» بعضی اوقات در اول شخص مفرد دیده می‌شوند. ū(m/n)-

متن اصلی:

Traditional narrative in Turkish Cinema has always made its dominance felt. The biggest difference occurred in classical narrative is modern narrative structures which have commercial concerns and aim to provide identification and detach audience from real life during the film. Directors of Turkish Cinema like Ömer Lütfi Akad, Yılmaz Güney, Metin Erksan have made social themed films with the aim of being free from Yeşilcam influence and passing over melodramatic structure.

متن ترجمه شده:

چیرگی روایت سنتی در سینمای ترکیه همواره مشهود بوده است. بزرگترین تفاوت میان روایت سنتی و مدرن، ساختارهای روایی مدرن هستند که مقاصد تجاری دارند و بر آن هستند تا هویت ارائه و در طول فیلم مخاطب را از دنیای واقعی جدا کنند. کارگردانان سینمای ترکیه مانند عمر لطفی آکاد، ییلماز گونی و متین ارکسان برای رهایی از نفوذ یشیل چام و گذار از ساختار ملودراماتیک، فیلم هایی با مضمون اجتماعی ساخته‌اند. _یشیل چام نام خیابانی در استانبول است که اولین شرکت‌های فیلم‌سازی ترکیه در آن تاسیس شدند؛ به همین دلیل به صنعت فیلم‌سازی در ترکیه یشیل چام گفته می‌شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 0%
متوسط 20%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
حسام پورمنصوری
1398/09/23
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
مهزیار جووند
1398/08/16
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید