ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صفورا طاهری

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صفورا طاهری

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 64 رأی ]
77 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای کتاب و مقاله

سابقه ی ترجمه از سال 89 / ویراستار / مدرس انگلیسی و فرانسه

77 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

"Let's assume a baseline for both," Bradley said. "Success equals predictable income, enough for savings and disposable income. Happiness equals expectations minus reality. The expectations of Gen X, millennials and Gen Y, set by our parents and the culture in which we were raised, is that we can reach success doing something we love – which isn't always the case."

متن ترجمه شده:

برادلی گفت: "بیایید پایه ای برای هر دو در نظر بگیریم. موفقیت به معنای درآمد قابل پیش بینی، به اندازه ی کافی برای پس انداز و درآمد قابل استفاده، است. خوشبختی برابر با انتظارات منهای واقعیت است. انتظارات ژن X، هزاره ها و ژن Y، که توسط والدین ما و فرهنگی که در آن رشد یافته ایم این گونه مطرح شده است که ما می توانیم با انجام چیزی که دوست داریم به موفقیت دست یابیم - که همیشه اینطور نیست."

متن اصلی:

Also extended to feature 400 engineering schools around the world this year is the mechanical engineering ranking, which the US again dominates with 77 representatives, including 16 in the top 50. of the 19 Latin American universities in the mechanical engineering ranking, Brazil is home to nine.

متن ترجمه شده:

همچنین، امسال، تعداد دانشکده های برتر مهندسی در سراسر دنیا به 400 عدد افزایش یافته است، که ایالات متحده، با 77 نماینده که 16 تای آنها در میان 50 دانشکده ی برتر قرار دارند، همچنان غالب است. از 19 دانشگاه فنی مهندسی آمریکای لاتین، بررزیل میزبان 9تای آنهاست.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 77%
راضی 17%
متوسط 6%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
سایت ترنسیس
1398/11/07
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
میلاد جعفری
1398/10/28
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید