ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

اشکان ویسی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشکان ویسی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 22 رأی ]
امتیاز ترنسیس
7.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
52 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای انواع متون عمومی و متون تخصصی به ویژه علوم پایه از انگلیسی به فارسی و بالعکس

تسلط بر مفاهیم و در نتیجه تسلط بر (بطور خاص) ترجمه متون زیست شناسی ، پزشکی، روانشناسی، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی و اقتصاد

52 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Commander, you have completed milestones in the Cumulative Super Alliance Purchase Activity When lacking resources, Rapid Production is a great solution

متن ترجمه شده:

فرمانده، شما مهمترین مرحله از عملیات دستیابی به ابر اتحاد جمعی را تکمیل نموده اید تولید سریع به هنگام کمبود منابع ... است.

متن اصلی:

Bladder cancer most often begins in the cells (urothelial cells) that line the inside of your bladder — the hollow, muscular organ in your lower abdomen that stores urine. Although it's most common in the bladder, this same type of cancer can occur in other parts of the urinary tract drainage system.

متن ترجمه شده:

سرطان مثانه اغلب در سلولهایی آغاز می شود که سطح داخلی مثانه ( مثانه اندامی توخالی و عضلانی در بخش تحتانی شکم می باشد که مسئول نگهداری ادرار است) را پوشانده اند (سلولهایی که اوروتلیال نام دارند). هرچند این نوع سرطان در مثانه بیشترین شیوع را دارد، با این وجود ممکن است در دیگر بخشهای لوله ای متعلق به دستگاه دفع ادرار نیز رخ دهد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 50%
راضی 27%
متوسط 23%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 67%
متوسط 33%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.1 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.1 از 10
کوروش عبداله پور
1399/07/08
 • تخصصی-اقتصاد
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
فایزه قاسمی
1399/06/30
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن

ترجمه پر از ایرادات نگارشی و گرامری ریز و درشت بود و نیاز به ویرایش اساسی داشت.

متوسط
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-کشاورزی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید