عاطفه رحمانی

  • 18 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عاطفه رحمانی

  • 18 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی‌ دانشگاه مازندران

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید