عطیه اله بخشی

عطیه اله بخشی

2 روز پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عطیه اله بخشی

2 روز پیش فعال بوده | 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 15 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

تسلط کامل به زبان فارسی و انگلیسی
داری گواهینامه زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Pricing decisions are crucial to the profitability of retailers, as price is the major, and often only, source of their revenue. However, it is important to remember that all of the other elements of the marketing mix should help towards maximising companies’ profits and that pricing should be consistent with these other elements.

  متن ترجمه شده:

  تصمیمات قیمت گذاری برای سودآوری خرده فروشان بسیار مهم است، زیرا قیمت اصلی ترین و اغلب تنها منبع درآمد آنهاست. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تمام عناصر دیگر آمیخته بازاریابی، باید در به حداکثر رساندن سود شرکت ها کمک کنند و قیمت گذاری باید با این عناصر دیگر سازگار باشد.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The purpose of this chapter is to provide the reader with an understanding of how marketing communications (or ‘marcomms’) can be implemented within the retail sector. The main communication strategies used by retailers are discussed, linked to their suitability for different types of retailer. The term integrated marketing communications (IMC) is often used to emphasise that different communication strategies need to be complementary and well blended.

  متن ترجمه شده:

  هدف این فصل این است که خواننده را با درک چگونگی پیاده‌سازی ارتباطات بازاریابی (یا «مارکوم‌ها») در بخش خرده‌فروشی آشنا کند. استراتژی‌های ارتباطی اصلی مورد استفاده توسط خرده‌فروشان مورد بحث قرار می‌گیرد که به مناسب بودن آنها برای انواع مختلف خرده‌فروشی مرتبط می شود. اصطلاح ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) اغلب برای تأکید بر این نکته استفاده می شود که استراتژی های ارتباطی مختلف باید مکمل باشند و به خوبی ترکیب شوند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 40%
راضی 60%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.7 از 10
  تحویل به موقع
  9.4 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.7 از 10
  امیرحسین زهرایی 1400/10/09
  عنوان پروژه:تبلیغات ولوو
  عمومی | انگلیسی به فارسی | معمولی | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  امیرحسین زهرایی 1400/10/07
  عنوان پروژه:تبلیغات ولوو
  عمومی | انگلیسی به فارسی | معمولی | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10