آیدین شفیعی

آیدین شفیعی

2 روز پیش فعال بوده | 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آیدین شفیعی

2 روز پیش فعال بوده | 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی مکانیک

اینجانب آیدین شفیعی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی دارای 15 سال سابقه ترجمه هستم که یک کتاب با عنوان از حال بد به حال خوب (دیوید برنز) نیز به نام اینجانب به عنوان مترجم ثبت شده است.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -