بهاره سیدین

بهاره سیدین

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهاره سیدین

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در رشته های علوم تغذیه،علوم پزشکی،پیراپزشکی، زیست شناسی و متون عمومی

دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -