ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ایوت بت خودو

 • 2 سال پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ایوت بت خودو

 • 2 سال پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 2 رأی ]
2 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

من دارای مدرک فوق لیسانس برق-قدرت از دانشگاه بوعلی سینا هستم و حدود 5 سال است که به ترجمه ی حرفه ای آنلاین در زمینه های تخصصی برق، مکانیک، عمران، مدیریت، صنایع و زمینه های عمومی می پردازم.

2 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

متن ترجمه شده:

به منظور درک پژوهش ما توسط خواننده، نحوه ی جمع آوری داده در این فصل توضیح داده شد. ما با معرفی و بحث درباره ی روش های انتخابی برای جمع آوری داده، آغاز میکنیم‌.

متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهای انتخاب شده اغلب بخشی از همسایگی هستند، به خصوص اگر ورودی نوعی از تصویر باشد. حتی در پیاده سازی های پیچیده تر، ممکن است وزن های متصل به واحدهایی که همسایگی های مشابه ای را در مکان های مختلفی ارزیابی می کنند، به اجبار یکسان باشند(وزن های اشتراکی). اگرچه از نظر اهمیت عملی، چنین شبکه های MLP پیشرفته ای به طور گسترده کاربردی نیستند و پس از این در نظر گرفته نمی شوند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
1397/07/10
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
1397/06/24
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

خیلی روان و قابل فهم ترجمه می کنن و خیلی به نظراتی که درباره ی ترجمه می دهید توجه می کنن، از کارشون واقعا راضی هستم

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید