ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

عرفانه آوه

  • 23 دقیقه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عرفانه آوه

  • 23 دقیقه پیش فعال بوده
  • 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه علوم پزشکی

مترجم در زمینه علوم پزشکی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید