ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فاطمه میرعباسی

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه میرعباسی

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 44 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
123 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، برق، روانشناسی، گردشگری، متخصص ترجمه ویدیو و فایل صوتی در هر زمینه ای

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، برق، روانشناسی، گردشگری، متخصص ترجمه ویدیو و فایل صوتی در هر زمینه ای

123 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Separation anxiety is one of the most commonly discussed dog behavior problems. Manifestations include vocalization, chewing, inappropriate urination and defecation, and other forms of destruction that occur when a dog is separated from his owner. Not all of these actions are the result of separation anxiety. Signs of true separation anxiety include:

متن ترجمه شده:

اضطراب جدایی یکی از شایعترین مشکلات رفتاری مربوط به سگ است. نشانه های آن شامل ایجاد صدای نامتعارف، جویدن، خروج ادرار و مدفوع نامناسب و دیگر اشکال تخریبی است که وقتی یک سگ از مالک خود جدا می شود، رخ می دهد. البته این بدین معنی نیست که تمام این کارها ناشی از اضطراب جدایی است. علائم اضطراب جدایی واقعی عبارتند از:

متن اصلی:

Every language sits inside a defined structure with its own agreed upon rules. The complexity and singularity of this framework directly correlates to the difficulty of translation. A simple sentence in English has a subject, verb, and object — in that order. For example, “she eats pizza.” But not every language shares this structure. Farsi typically follows a sequence of subject, then object, then verb. And in Arabic, subject pronouns actually become part of the verb itself.

متن ترجمه شده:

هر زبان در محدوده یک ساختار تعریف شده با قوانین مورد توافق خود قرار می گیرد. پیچیدگی و انحصار این چارچوب به طور مستقیم با موضوع سختی کار ترجمه همراه است. یک جمله ساده به زبان انگلیسی به ترتیب دارای فاعل، فعل و مفعول است. به عنوان مثال، "او پیتزا می خورد". اما هر زبانی این ساختار را ندارد. جملات فارسی معمولا دنباله ای از فاعل و سپس مفعول و سپس فعل را دارا هستند. و در زبان عربی، ضمایر فاعلی در واقع به بخشی از فعل تبدیل می شوند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 57%
راضی 32%
متوسط 9%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
8.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
حسن نقوی
1399/06/24
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • ویدیو
ناراضی
کیفیت ترجمه
1 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
1 از 10
ف د
1399/02/10
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید