احمدرضا باقرزاده

احمدرضا باقرزاده

5 ماه پیش فعال بوده | 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمدرضا باقرزاده

5 ماه پیش فعال بوده | 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم و مدرس زبان انگلیسی

لیسانس برق
دانشجوی فوق لیسانس زبان شناسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • علم فیزیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -