سعیده السادت حسینی

سعیده السادت حسینی [ کد 35997 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعیده السادت حسینی [ کد 35997 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه متون عمومی

فارغ التحصیل رشته اموزش زبان انگلیسی از دانشگاه گنبد کاووس

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  . The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

  متن ترجمه شده:

  کاملا مشخص بود که تیموثی نمیتوانست پدر دیگه ای بجز استفان داشته باشد. ایزابل از این واقعیت راضی نبود ولی با این حال با خوشحالی ساختگی گفت :میدونی،ما هیچوقت واقعا از تو خوشمون نمیومد جین، تو مناسب خونواده ما نیستی. کمی بعد ایزابل به خاطر رفتارش عذر خواهی کرد ولی از نظر من دیگر دیر شده بود .

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -