هما شجاع

هما شجاع

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

هما شجاع

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی رشته ی دندانپزشکی، دبیر زبان

معلم زبان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • محیط زیست و منابع طبیعی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -