ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احسان ميرزاآقازاده

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احسان ميرزاآقازاده

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
6.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون پزشکی و حوزه های مرتبط

داراى مدرك زبان انگلیسی CAE

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

What is Telephone Marketing? Telephone marketing is a form of direct marketing, which means that rather than using some form of mass media to reach consumers, companies contact consumers individually by mail, telephone, voice mail, or email. Despite the general unpopularity of telephone marketing calls and the 2003 advent of the national Do Not Call registry in the US, telephone marketing is still widely used. One reason is that telephone marketing is very “trackable,” meaning that it is easy to

متن ترجمه شده:

بازاریابی تلفنی چیست؟ بازاریابی تلفنی نوعی بازاریابی مستقیم است؛ یعنی، به جای استفاده از گونه ای از رسانه های جمعی جهت دسترسی به مشتری ها، شرکت ها به طور جداگانه از طریق نامه، تلفن، پیام های صوتی یا ایمیل، با تک تک مشتری ها تماس می گیرند. علی رغم عدم محبوبیت عمومی تماس های بازاریابی تلفنی و ظهور ثبت ملی «تماس نگیرید» در سال 2003 در آمریکا، بازاریابی تلفنی همچنان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. یک دلیل آن این است که، بازاریابی تلفنی بسیار "قابل ردیابی" است، بدین معنی که ... آسان است.

متن اصلی:

The road to entrepreneurship is often a treacherous one filled with unexpected detours, roadblocks and dead ends. There are lots of sleepless nights, plans that don't work out, funding that doesn't come through and customers that never materialize. It can be so challenging to launch a business that it may make you wonder why anyone willingly sets out on such a path.

متن ترجمه شده:

مسیر کارآفرینی، اغلب راهی پرخطر و مملو از انحراف ها، موانع و بن بست های غیرمنتظره است. شب های بدون خواب، برنامه هایی که نتیجه نمی گیرند، بودجه هایی که دوام نمی آورند و مشتری هایی که هیچگاه تحقق نمی یابند، در این راه بسیار است. راه اندازی یک کسب و کار می تواند آنقدر چالش برانگیز باشد، که شاید شما را به تعجب وادارد، که چرا کسی مشتاقانه در چنین مسیری قدم می گذارد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
حسن نقوی
1399/01/31
  • عمومی
  • انگلیسی به فارسی
  • معمولی
  • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید