سید محمد مهدی کبریایی

سید محمد مهدی کبریایی [ کد 28764 ]

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید محمد مهدی کبریایی [ کد 28764 ]

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه کتب و مقالات پزشکی و علوم مرتبط

انترن
محقق

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Approximately 30 percent of a four-year professional pharmacy curriculum must be devoted to experiential education. Introductory pharmacy practice experiences (IPPEs) are practice experiences offered in various practice settings during the early sequencing of the curriculum for purposes of providing transitional experiential activities and directed exposure to pharmaceutical care.

  متن ترجمه شده:

  تقریبا 30 درصد برنامه دروس ( کوریکولوم ) داروسازی حرفه ای باید به آموزش تجربی اختصاص داده شود. IPPEs تجربیات عملی داروسازی مقدماتی ، تجربیات عملی هستند که در شرایط عملی متنوعی در طی تنظیم اولیه برنامه دروس ( کوریکولوم )، برای اهداف فراهم آوری فعالیت های تجربی قابل انتقال و مواجه با مراقبت دارویی به طور هدایت شده ، پیشنهاد شده اند .

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -