ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احسان مهری

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احسان مهری

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه متون عمومی-تخصصی

کارشناس آموزش زبان انگلیسی- مدرس و مترجم رسمی. تحویل متن با کیفیت و تحویل به موقع.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

"Group" follows three convicted abusers as they confront the attitudes and beliefs that led to their violence, with the help of a compassionate group therapy facilitator.

متن ترجمه شده:

گروپ سه فرد مجرم را دنبال می‌کند که نگرش‌ها و باورهایشان منجر به خشونت آن‌ها شده است، با کمک یک گروه تراپی دلسوز......

متن اصلی:

We analyze the colon cancer data available from the SEER program with the aim of developing accurate survival prediction models for colon cancer. Carefully designed preprocessing steps resulted in

متن ترجمه شده:

ما داده های در دسترس سرطان روده ای را از برنامه seer با هدف توسعه دقیق پیش بینی الگو های بقا برای سرطان روده بررسی میکنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید