احسان اشکانی

احسان اشکانی

3 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احسان اشکانی

3 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی

.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -