حسین شریعت ناصری

حسین شریعت ناصری

4 ماه پیش فعال بوده | 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حسین شریعت ناصری

4 ماه پیش فعال بوده | 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور استان البرز و مترجم سایت‌های تکنولوژی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]
  • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -