ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Erfan Kefayat

 • 18 ساعت پیش فعال بوده
 • 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Erfan Kefayat

 • 18 ساعت پیش فعال بوده
 • 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 9 رأی ]
10 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

Senior Interpreter of Engineering and Bussiness Administartion

10 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

In 2006, there was a conference, “Objective Values, No Values and Subjective Values: The Ethical Bases of Market and State”, held in December 2006 at the Faculty of Economics of Sapienza University of Rome (Italy) organized by the European Center for the Study of Public Choice, which stimulated the preparation of a collection of essays on ethics and economics, which was later published in 2009 under another promising title, “The Economics of Ethics and the Ethics of Economics”.

متن ترجمه شده:

کنفرانسی با عنوان "ارزشهای عینی ، بدون ارزش و ارزشهای ذهنی: مبانی اخلاقی بازار و دولت" در دسامبر 2006 در دانشکده اقتصاد دانشگاه ساپینزا رم (ایتالیا) توسط مرکز اروپایی مطالعات تصمیم عمومی که به احیای آماده سازی مجموعه مقالات مرتبط با اصول اخلاق و اقتصاد می پردازد، برگزار شد که بعدها در سال 2009 تحت عنوان امیدوار کننده دیگر "اقتصاد اصول اخلاقی و اخلاق اقتصاد" منتشر شد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 78%
راضی 11%
متوسط 11%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
علی اصغری
1399/10/24
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد اسماعیلی
1399/10/23
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید