ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

رضا شیرزاد کانسبی

 • 17 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا شیرزاد کانسبی

 • 17 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 75 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
102 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه علوم اجتماعی و علوم سیاسی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی
4 سال سابقه کار
انجام بیش از 1000 پروژه ترجمه موفق در زمینه‌های مختلف
زمینه‌های تخصص:
عمومی-علوم سیاسی-هنری و فرهنگی-ادبیات و زبانشناسی-علوم اجتماعی-مهندسی کامپیوتر و IT-داستان و رمان-دینی-پزشکی و دندانپزشکی-روان شناسی-فلسفی-اقتصادی-مهندسی برق و الکترونیک و ...
همه زمینه‌ها به غیر از حقوق و فقه اسلامی

تخصص در موارد زیر:
۱) ویرایش فنی و زبانی متون انگلیسی (برطرف نمودن همه اشکالات گرامری و نگارشی)
۲) بازنویسی (پارافریز) متون انگلیسی با کمترین میزان تشابه با متن اصلی (میزان تشابه ۱ تا ۲ درصد)

102 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

He proposed that the deformation of the shear layer implies the presence of vorticity aligned in the transversal direction, which, when added to the clas- sical spanwise component of vorticity (KH vortex) in the two-dimensional cores, suggests the longitudinal (streamwise) vortices

متن ترجمه شده:

او نشان داد که تغییر شکل لایه برشی نشان‌دهنده وجود واتایی در راستای جهت متقاطع است، که وقتی به مولفه‌های کلاسیک در راستای دهانه واتایی (گردابه KH) در هسته‌های دوبعدی اضافه شد، گردابه‌های طولی (در راستای جریان) را نشان می‌دهد.

متن اصلی:

The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less. How do you know if you've over-fertilized your plant? Look for these symptoms: • Scorched edges or brown spots on leaves • Misshaped leaves • Wilting leaves • White crust on the surface of the potting mix

متن ترجمه شده:

واقعیت این است که بیشتر گیاهان بیشتر از ازدیاد کود رنج میبرند تا فقدان آن. ازدیاد کود میتواند باعث سوختن ریشه‌ها و برگ‌ها شود. زمانی که شک داشتید از کود کمتری استفاده کنید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 52%
راضی 36%
متوسط 8%
ناراضی 4%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 20%
راضی 60%
متوسط 20%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
محمد خلیلی غفاربی
1399/09/14
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
زهرا قدیانی
1399/09/10
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.1 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید