رضا شیرزاد کانسبی

 • 16 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رضا شیرزاد کانسبی

 • 16 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 73 رأی ]
100 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه علوم اجتماعی و علوم سیاسی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی
4 سال سابقه کار
انجام بیش از ۴۵۰ پروژه ترجمه موفق در زمینه‌های مختلف
زمینه‌های تخصص:
عمومی-علوم سیاسی-هنری و فرهنگی-ادبیات و زبانشناسی-علوم اجتماعی-مهندسی کامپیوتر و IT-داستان و رمان-دینی-پزشکی و دندانپزشکی-روان شناسی-فلسفی-اقتصادی-مهندسی برق و الکترونیک و ...
همه زمینه‌ها به غیر از حقوق و فقه اسلامی

تخصص در موارد زیر:
۱) ویرایش فنی و زبانی متون انگلیسی (برطرف نمودن همه اشکالات گرامری و نگارشی)
۲) بازنویسی (پارافریز) متون انگلیسی با کمترین میزان تشابه با متن اصلی (میزان تشابه ۱ تا ۲ درصد)

100 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

He proposed that the deformation of the shear layer implies the presence of vorticity aligned in the transversal direction, which, when added to the clas- sical spanwise component of vorticity (KH vortex) in the two-dimensional cores, suggests the longitudinal (streamwise) vortices

متن ترجمه شده:

او نشان داد که تغییر شکل لایه برشی نشان‌دهنده وجود واتایی در راستای جهت متقاطع است، که وقتی به مولفه‌های کلاسیک در راستای دهانه واتایی (گردابه KH) در هسته‌های دوبعدی اضافه شد، گردابه‌های طولی (در راستای جریان) را نشان می‌دهد.

متن اصلی:

The truth is, far more plants suffer from too much fertilizer than lack of it. Excess fertilizer can burn roots and leaves. When in doubt, use less. How do you know if you've over-fertilized your plant? Look for these symptoms: • Scorched edges or brown spots on leaves • Misshaped leaves • Wilting leaves • White crust on the surface of the potting mix

متن ترجمه شده:

واقعیت این است که بیشتر گیاهان بیشتر از ازدیاد کود رنج میبرند تا فقدان آن. ازدیاد کود میتواند باعث سوختن ریشه‌ها و برگ‌ها شود. زمانی که شک داشتید از کود کمتری استفاده کنید.

متن اصلی:

The association of MADM is with problems where alternatives are predetermined and when the model cannot be stated in mathematical equations. The association of MODM methods is with problems where alternatives are nonpredetermined and the aim of the problem is to identify the best alternative by considering a set of well-defined criteria’s. However, the use of terms MADM and MCDM are to indicate the identical class of models and are confused in practice

متن ترجمه شده:

ارتباط MADM با مسائلی است که در آن جایگزین‌ها از پیش تعیین‌شده هستند و زمانی که مدل نمی‌تواند بصورت معادلات ریاضی بیان شود. ارتباط روش‌های MODM با مسائلی است که در آن جایگزین‌ها از پیش تعیین‌شده نیستند و هدف از مسئله شناسایی بهترین جایگزین با در نظر گرفتن مجموعه‎ای از معیارهای به خوبی تعریف‌شده می‌باشد. با این حال استفاده از عبارات MODM و MCDM برای نشان دادن رده یکسان مدل‌ها بوده و در عمل اشتباه است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 53%
راضی 34%
متوسط 8%
ناراضی 4%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
محمد زیدابادی
1398/10/20
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سعید اسدی
1398/10/15
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد حسین برقعی
1398/10/03
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید