ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

فرناز آزادی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرناز آزادی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 12 رأی ]
15 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه کامپیوتر

در زمینه مترجمی حرفه ای در رشته کامپیوتر بیش از 80 مقاله و تعدادی کتاب انگلیسی ترجمه کرده ام

15 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

How you build your strategy will depend a lot upon what your client has asked for, the information you learn about the challenges they are facing, the industry you're working within, and the amount of time you are able to devote to the strategy. This template has all the elements you'll need to start researching and writing a content strategy. It's also structured to help you tell a story with that strategy.

متن ترجمه شده:

اینکه شما از چه استراتژی استفاده کنید بستگی زیادی به این دارد که مشتری چه چیزی از شما خواسته، اطلاعاتی که درباره چالش هایی که با آن روبرو هستید بدست می آورید، صنعتی که با آن سر و کار دارید، و میزان زمانی که می توانید به استراتژی اختصاص دهید. این قالب تمام المان هایی که شما برای شروع تحقیق و نوشتن متن استراتژی نیاز دارید را در بر دارد. همچنین طوری ساختار یافته تا به شما کمک کند با آن استراتژی برنامه ریزی کنید.

متن اصلی:

The goal of cryonics, in a phrase, is “freeze—wait—reanimate.” The soul in this scenario is the self as stored in memory, so the cryopreservation of memory preserves the self indefinitely until the day when medical technologies come online to reanimate it. Currently this is done through the vitrification of the brain, which involves turning the cryopreserved brain into a glass-like substance.

متن ترجمه شده:

هدف از منجمد کردن، در یک عبارت، "منجمد شدن-صبرکردن-دوباره زنده کردن." است. روح در این سناریو همان خویش است که در حافظه ذخیره شده، پس انجماد حافظه به صورت نامحدود خویش را تا زمانی که تکنولوژی های درمانی برای دوباره زنده کردن آن در دسترس باشند نگهداری می کند. در حال حاضر از طریق شیشه ای کردن مغز، که شامل تبدیل مغز منجمد شده به ماده شبیه شیشه می باشد انجام می شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 92%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 8%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
بهنام ا
1399/03/18
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شهرام شیری
1398/08/06
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید