فرزاد بنی علی

فرزاد بنی علی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فرزاد بنی علی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه عمومی و مهندسی مکانیک

دارای مدرک advance از آموزشگاه Safir language academy

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی مکانیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -